ProtaStructure 2024 ile Çelik Yapı Tasarımı

ProtaStructure 2024 ile Çelik Yapı Tasarımı

ProtaStructure 2024’ün gelişmiş özelliklerinden faydalanarak çelik yapı tasarımının nasıl yapılacağına odaklandığımız bu webinar, size modellemeden tasarıma programın sunduğu tüm özellikleri inceleme fırsatı sunuyor.

🎙️Yasemin Aktaş - İnşaat Mühendisi | Prota Yazılım Teknik Destek Ekibi YöneticisiProtaStructure ve ProtaSteel Entegrasyonu

Bildiğiniz üzere ProtaStructure, yapı modelini hazırladığımız, analiz ve tasarım süreçlerini gerçekleştirdiğimiz modüldür. ProtaSteel ise çelik yapıların detaylandırma işlemlerini gerçekleştirdiğimiz modüldür. Bu iki modül arasındaki entegrasyon sayesinde ProtaStructure ortamında hazırlanan, analiz ve tasarım süreçleri tamamlanan modeli ProtaSteel’e aktarıyor ve detaylandırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Yapı Modeline Dair Mimari Çizimlerin ProtaStructure Ortamına Aktarılması

Webinar sunumunda kullanılan hangar modelinin AutoCAD ortamında hazırlanan çizimleri, DWG formatında kolayca ProtaStructure ortamına aktarılmıştır. Webinarın bu kısmında hangar modeli tanıtılmış ve DWG dosyasının ithal edilmesi için kullanılan komutlar anlatılmıştır. Ayrıca modelleme ekranında referans çizimin görünürlüğünün nasıl ayarlandığı da yine bu kısımda gösterilmiştir.

Yapısal Modelin Çizgisel Modda Görüntülenmesi

Yapısal tasarım sürecinde modeli oluştururken yapı elemanlarının birbirine bağlantısı analiz sürecinde biz mühendisler için hayati öneme sahip. Bu sebeple konstrüktif model üzerinde yaptığımız ötelemelerin bu bağlantıları etkileyip etkilemediğini kontrol edebilmemiz gerekmektedir. ProtaStructure ile artık basit bir klavye kısayolu ile katı model görünümünden çizgisel moda kolayca geçebilir ve bu eleman bağlantılarını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Filtreleme Seçenekleri

Filtreleme seçeneklerinden faydalanarak özellikle çok sayıda eleman içeren kompleks yapı modellerinin görünümünü sadeleştirebilir, eleman grupları üzerinde daha rahat bir şekilde çalışabiliriz. Bu özellikten faydalanarak modeldeki elemanları kat, eleman türü, malzeme türü ve kesit tipine göre filtreleyebiliyoruz.

Yeni Çubuk Eleman Tipleri ve Çubuk Eleman Grubu

Modelleme menüsündeki “Çubuk Eleman” menüsünde yer alan ve çubuk elemanlarla modelleyebildiğimiz çelik eleman tipleri ProtaStructure 2024 ile çoğaltıldı. Çubuk elemanı akstan bağımsız olması, tanım noktalarının ve kaçıklıklarının kolay değiştirilebilmesi açısından yeni nesil elemanlardır ve modelleme sürecinde büyük kolaylık sağlamaktadırlar.

Webinarın bu bölümünde hem “Çubuk Eleman” açılır menüsüne eklenen yeni çubuk eleman tipleri detaylı bir şekilde anlatılmış hem de çubuk eleman gruplarının nasıl modellendiği gösterilmiştir.

Kompozit Döşemelerin Modellenmesi

Kompozit kirişlerin ve döşemelerin tasarımı ProtaStructure 2024 ile gelen özellikler arasında! Artık ProtaStructure’da kompozit döşemeleri tanımlarken faydalanabileceğiniz bir “Metal Sac Kütüphanesi” ve kayma kamaları için kullanabileceğiniz bir “Kayma Kamaları Kütüphanesi” sunuluyor.

Birincil ve ikincil kompozit kirişleri serbestçe modellenerek istenilen yapısal sistem ProtaStructure’da kolayca oluşturuluyor. Ayrıca kompozit kirişlerin etkili genişlikleri ve yük dağılımları otomatik olarak hesaplanıyor.

Webinarın bu bölümünde kompozit döşeme sistemlerinin modellenme süreci detaylı bir şekilde açıklanmış ve adım adım gösterilmiştir.

Yük Kombinasyonlarının Tanımlanması

ProtaStructure’ın gelişmiş “Yük Kombinasyonu Editörü” ile analiz ve tasarımda dikkate alınacak yük halleri ve yük kombinasyonları kolayca belirlenir. Seçtiğiniz yük hallerine göre proje için seçilen yönetmeliğe uygun yük kombinasyonları otomatik olarak hazırlanır.

Webinarın bu kısmında “Yük Kombinasyonları Editörü” ile yük kombinasyonlarının nasıl hazırlandığı adım adım gösterilmiştir.

ProtaStructure Ayar Merkezi

Yapı tasarımı için modellemeye başlamadan önce proje kapsamında dikkate alınması gereken ön ayarları “Bina” menüsünde yer alan Ayar Merkezi’nde yapabilirsiniz. Program arayüz seçeneklerinden eleman ayarlarına kadar tüm ayarları kolayca düzenleyebildiğiniz Ayar Merkezinde ayrıca “Çelik Ayarları” bölümü de yer almaktadır. Bu bölümde ise yönetmeliklere göre tanımlanmış varsayılan sehim limitleri, istasyon aralığı ve bağlantı gruplama seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.

Çelik Kirişlerde Ek Yeri Tanımı

“Çubuk Eleman Seçenekleri” üst menüsünü kullanarak ek yeri tanımlayabilir, bu ek yerlerini düzenleyebilirsiniz. Ek yerinin elemanın hangi ucuna tanımlanacağını, ek yeri mesafesini ve ek genişliğini “Eleman Ek Tanımı” menüsünde seçebilirsiniz.

Deprem Parametreleri

“Analiz” menüsünde yer alan “Deprem Parametreleri” penceresi üzerinde TBDY 2018 Parametrelerini tanımlayabilir, kolayca düzenleyebilirsiniz. Bu pencerede spektral ivme ve zemin etki faktörlerini Türkiye Deprem Tehlike Haritasını veya Çevrimdışı Haritayı kullanarak tanımlamanız da mümkün. Ayrıca bina kullanım sınıfı, süneklik düzeyi, taşıyıcı sistem tipi, yükleme ve analiz parametreleri ile dikkate alınacak yapısal düzensizlikleri de bu pencere üzerinde düzenleyebileceğiniz ayarlar arasında.

Betonarme Kolon-Çelik Kiriş Bağlantıları

Betonarme kolonlarla çelik kirişleri arasına rijit bağlantılar tanımlamak yerine kayıcı mesnet tanımlayabilirsiniz. Webinarın ilgili bölümünde çelik kirişlerin istenilen uçlarındaki mesnet seçiminin nasıl değiştirildiği ve farklı mesnet tiplerinin nasıl tanımlandığı adım adım gösterilmiştir.

Bina Analizi

ProtaStructure’ın otomatik gerçekleştirdiği bina analizi sürecinde öncelikle binadaki tüm kirişlerin yük analizleri yapılmaktadır. Ardından grafik olarak girilen bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü kontrol edilerek modelin bağlantı bilgisi yine otomatik olarak hazırlanacaktır. Bu işlemin ardından oluşturulan bina modelinin sonlu elemanlar modeli çubuk ve kabuk elemanları kullanılarak oluşturulmaktadır.

Bina analizini başlatmadan önce analizde dikkate alınacak proje parametrelerini, malzeme seçimlerini, yükleme kombinasyonlarını, deprem parametrelerini ve model seçeneklerini ise “Analiz Formu” ile kontrol edebilir, gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ayrıca analiz öncesinde “Bina Modeli Kontrolü” komutu ile bina modelinin kontrolünü yapmanız da önerilmektedir.

Webinarın ilgili bölümünde “Analiz Formu” ve formda düzenlenmesi gereken bilgiler detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Çelik Eleman Tasarımı

“Tasarım” menüsünde yer alan seçenekleri kullanarak çelik elemanların tasarım kontrollerini kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca bina analizi sırasında tasarım kontrollerinin de otomatik yapılmasını seçebilirsiniz.

“Tasarım” menüsünden istediğiniz eleman tipini seçerek o eleman tipindeki tüm elemanların tasarım kontrollerini toplu modda veya tek tek yapabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir elemanı seçerek de o elemanın kesit özelliklerini düzenleyebilir ve tasarım kontrolünü gerçekleştirebilirsiniz. ProtaStructure’ın tasarım modülünün en beğenilen özelliklerinden biri de şüphesiz otomatik hazırlanan tasarım raporları. Tüm eleman gruplarında tasarım tamamlandıktan sonra “Rapor Oluştur” komutu ile tasarım raporları oluşturulur ve “Rapor Yöneticisi”ne aktarılarak görüntülenebilir. Ayrıca oluşturulan raporları PDF veya MS Word dosyaları şeklinde dışarı aktarmanız da mümkün!

Webinarın bu bölümünde ProtaStructure’ın çelik elemanların tasarım süreci için sunduğu özellikler incelenmiştir.


 
  • Related Articles

  • ProtaStructure 2019 ile Çelik Modelleme ve Tasarımı

   Sunucular: ?️ Altuğ Güler - Prota Yazılım Teknik ve İdari Yöneticisi ?️ Mustafa Tan - Prota Yazılım Ürün Yöneticisi İçerik: Modelleme • Çelik Kolon ve Kirişlerin tanımlanması • Kesit Kütüphanesi o Sıcak Haddelenmiş Kesitler o Hafif çelik kesitler o ...
  • ProtaStructure ile TBDY 2018’e göre Analiz ve Tasarım

   ProtaStructure, betonarme, çelik ve kompozit yapı sistemlerinin modellenmesi için hızlı ve kullanıcı dostu araçlar sunmaktadır. ProtaStructure programında yer alan etkileşimli grafik editör ve dinamik veri giriş sistemi sayesinde yapısal model çok ...
  • ProtaSteel 2024 ile Parça ve Marka Filtreleme

   Tipik çelik yapı projelerinde farklı parçaların sayısı bir anda artabilir ve bu da modelleme ekranınızda kaotik bir duruma sebep olabilir. Bu durumun önüne geçmek için ProtaSteel 2024 ile yepyeni bir filtreleme özelliği sunuyoruz. Bu videoda ...
  • ProtaStructure ile TBDY 2018'e Göre Doğrusal Olmayan Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım

   Webinar İçeriği: Mevcut Bina Modellemesi Sismik Parametrelerin Doğru Seçilmesi Korozyon Faktörleri Değerlendirme Arayüzüne Genel Bakış Bilgi Kaysayısı Tahmini Donatı Oranları Değerlendirme Raporlarının İncelenmesi Yapının Güçlendirilmesi ...
  • Mevcut Bina Değerlendirme

   Giriş ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 15’ deki hesap esaslarını dikkate alarak, Mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina türü yapıların deprem etkisi altında değerlendirmesini “Mevcut Bina Değerlendirme” özelliği ile kullanıcılarına ...