Ayar Merkezi - 2

Ayar Merkezi - 2

ProtaStructure’da sistem genelinde tutulan tüm ayarlara Bina sekmesinde yer alan  Ayar Merkezi
  ikonu  yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Şartnameler

Bu başlığı tıkladığınızda Tercihler formunun sağında analizde ve tasarımda kullanılmakta olan yönetmelikler listelenecektir.

Dilerseniz farklı ülke yönetmeliklerini ilgili bölümü tıklayarak seçebilirsiniz.


Kolon & Perde

Tasarım


Minimum Donatı Pursantajları

Min. Kolon Donatısı

Kolonlarda kullanılabilecek minimum donatı yüzdesini bu veri alanına girebilirsiniz. Hesap sonucunda gerekli donatı alanının, bu pursantaj ile hesaplanan donatı alanının altına düşmesi halinde bu pursantaj ile belirlenen donatı alanı kullanılacaktır. 0.00 değerinin kullanılması durumunda ilgili şartnamece belirlenen değer  hesaplarda kullanılacaktır.

Max. Kolon Donatısı

Kolonlarda kullanılabilecek maksimum donatı yüzdesini bu veri alanına girebilirsiniz. Bu değer ilgili şartnamelerce belirlenmiştir. Hesap sonucunda bulunan gerekli donatı alanının, bu pursantaj ile hesaplanan donatı alanını aşması durumunda “Max. Donatı Oranı Aşılıyor” uyarısı gelecek ve ProtaStructure hesabı yapılan kolon için herhangi bir donatı alanı belirlemeyecektir.
0.00 değerinin kullanılması durumunda ilgili şartnamece belirlenen değer  hesaplarda kullanılacaktır.

Min. Perde Boyuna Donatısı

Perdelerde kullanılabilecek minimum donatı yüzdesini bu veri alanına girebilirsiniz. Hesap sonucunda gerekli donatı alanının, bu pursantaj ile hesaplanan donatı alanının altına düşmesi halinde bu pursantaj ile hesaplanan donatı alanı kullanılacaktır. Bu alanda "0.00" değerinin kullanılması durumunda ilgili şartnamece belirlenen değer  hesaplarda kullanılacaktır.

Max. Perde Boyuna Donatısı

Perde duvarların donatı hesabında kullanılacak maksimum donatı miktarı bu veri alanında verilmektedir. Bu alanda "0.00" değerinin kullanılması durumunda ilgili şartnamece belirlenen değer hesaplarda kullanılacaktır. Bu veri alanında verilen donatı oranı aşılamaz.

Min. Perde Enine Donatısı

Perdelerde kullanılabilecek minimum enine donatı yüzdesini bu veri alanına girebilirsiniz. Perde enine donatısının, bu yüzde ile hesaplanan değerin altına düşmesine izin verilmez. Bu alanda "0.00" değerinin kullanılması durumunda ilgili şartnamece belirlenen değer  hesaplarda kullanılacaktır.

Nominal Donatılı Perde Tasarımı Kullan

Özellikle yatay yüklerin çok etkin olmadığı bölgelerde yapılan yapılarda nominal donatılı perdeler ekonomik tasarım olanağı sağlayabilir. Bazı betonarme şartnamelerinde eğilme nedeniyle çekme oluşmayan (tüm kesitin basınca çalıştığı) perdelerde minimum donatı oranın düşürülmesine izin verilmektedir.

Nominal donatılı perde kullanımına izin verilen bir şartname kullanıyorsanız bu seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Bu durumda, perde kesitinde çekme oluşmuyorsa seçilen yönetmelikte belirtilen minimum donatı oranı kullanılarak perde donatısı belirlenecektir.

Moment Kapasitesi Toleransı

Bazı durumlarda kesitin moment kapasitesini artırıp azaltmak için bir tolerans değeri kullanımına ihtiyaç duyulabilir. Kolon kesit kapasitesini belli bir değer kadar azaltmak istiyorsanız bu alan pozitif bir değer giriniz. Böylece kesitin içine koyulacak donatı miktarı da azalacaktır. Normal olarak bu veri alanındaki değerin 0.00 olması yerinde olacaktır.

Donatılar

Donatılar sayfası Seçim YöntemiKolon SargılamaPerde SargılamaBoyuna DonatılarEtriyelerHasır Çelik alt sayfalarından oluşmaktadır. 

Bu sayfada etriye aralığı, donatı  hesap yöntemleri, boyuna donatı aralıkları, hasır çelik genişliği vb. ile ilgili kontrolleri ve ayarları bulabilirsiniz.

Seçim Yöntemi

Bu sayfada donatı hesabı sistemi ve donatı seçimlerini kontrol edebileceğiniz "Donatı Seçim Yöntemi" seçenekleri yer almaktadır.


Sabit Donatı Yerleşimi Yöntemi

Bu tasarım yönteminde donatı düzenini kullanıcı belirlemektedir ve kullanıcının seçtiği donatı düzeni değiştirilmez. Belirlenmiş olan donatı düzeni kullanılarak gerekli donatı çapları belirlenir.

Bina Analizi sonrasında, kolon donatı yerleşimi kullanılmakta olan şartnameler gereğince izin verilen en büyük donatı aralığı değerleri esas alınarak belirlenmektedir.

Donatı Aralığı Optimizasyonu Yöntemi

Bu tasarım yönteminde kullanıcı tarafından belirlenen min. ve max. donatı aralığı içerisinde en büyük aralık kullanılarak donatı çapları belirlenir.

Donatı Çapı Minimizasyonu Yöntemi

Bu tasarım yönteminde ise, kullanıcı tarafından belirlenen min. donatı aralığının altına inmeden seçilebilecek en küçük donatı çapı hedeflenerek tasarım gerçekleştirilir.

Kolon Sargılama

Bu sayfada kolon kesit tasarımında kullanılmasını tercih ettiğiniz sargılama desenini seçebilirsiniz.

ProtaStructure kolon kesitindeki donatıların sayısına, aralıklarına ve çaplarına bakarak seçilen sargılama desenlerini uygulamaya çalışacaktır.

“Çapraz Etriyeli” seçeneği seçiliyse çapraz etriye kullanmayı deneyecek, bu seçili değilse ya da yapılamıyorsa “Üç Etriyeli” seçeneğini deneyecektir. Üç etriye seçeneği de yapılamıyorsa ya da seçilmemişse bir sonraki seçenek olan “İki Etriyeli” seçeneği denenecektir. Benzer şekilde iki etriyeli sargılama da yapılamıyorsa ya da seçilmemişse “Tek Etriyeli
” seçenek uygulanacaktır.
Etriye kolları arasındaki mesafenin sağlanabilmesi için gerekli yerlerde her iki yönde çiroz kullanılacaktır.


Perde Sargılama

Perde tasarımı yapılırken bu sayfada seçilen sargılama seçeneklerine göre etriyeler yerleştirilecektir. Kısa perdeler ve uzun perdeler için başlıklı ya da başlıksız donatı yerleşimleri seçilebilir. Bunun yanı sıra tek sıra perde donatısı gibi donatı uygulamaları da mevcuttur.


Tek Sıra Perde için Limit Kalınlık

Özellikle yatay yüklerin çok etkin olmadığı bölgelerde yapılan yapılarda tek sıra donatılı perde kullanımına izin verilebilir. Bazı betonarme şartnamelerinde izin verilen bu donatı yerleşimini aktif hale getirdiyseniz, tek sıra donatılı perdeler için limit perde kalınlığını bu alanda belirtebilirsiniz.

Bu veri alanında belirtilen perde kalınlığını aşan perdelerde donatı çift sıra olarak oluşturulacaktır.

Boyuna Donatılar


Kolon Min. ve Limit Donatı Çapları

Kolonlarda kullanılabilecek en küçük boyuna donatı çapını bu veri alanına girebilirsiniz. Hesaplarda, bu alanda belirttiğinizden ince donatı kullanılmayacaktır.

Perde Min. ve Limit Donatı Çapları

Perdelerde kullanılabilecek en küçük boyuna donatı çapını bu veri alanına girebilirsiniz. Hesaplarda, bu alanda belirttiğinizden ince donatı kullanılmayacaktır.

Perdelerde kullanılabilecek en büyük boyuna donatı çapını bu veri alanına girebilirsiniz. Hesaplarda, bu alanda belirttiğinizden daha kalın donatı gerekmesi halinde bir uyarı mesajı gelecektir.

Kolon Minimum Donatı Aralığı

Kolon ve perde kesitinde kullanılabilecek en küçük donatı aralığını bu veri alanını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

ProtaStructure kesitlere donatı yerleştirirken (özellikle Donatı Çapı Minimizasyonu Yönteminde) burada belirtilen minimum değerden daha yakın donatı yerleştirmemeye çalışacaktır.

Bu alana yazacağınız değer kullanılan betonarme şartnamesinde belirtilen değerden daha büyük veya eşit olmalıdır. Daha büyük değerlerin kullanılması halinde, kesitin aşırı zorlanması gibi sorunlu durumlarda program donatı aralığını otomatik olarak betonarme şartnamesinde belirtilen minimum aralık değerine kadar azaltacaktır.

Kolon Limit Donatı Aralığı

Kolon ve perde kesitinde kullanılabilecek en büyük donatı aralığını bu veri alanını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Donatı yerleştirilirken (Donatı Aralığı Optimizasyonu Yönteminde) burada belirtilen limit aralık aşılmamaya çalışacaktır.

Perde Gövde Limit Donatı Aralığı

Perde gövdelerinde kullanılmasına izin verilen en büyük donatı aralığını buraya girebilirsiniz. Perdelerde her zaman Sabit Donatı Yerleşimi Yöntemi kullanıldığı için, bu aralık aşıldığı zaman program perde tasarım ekranında aralık değerini kırmızı renkte yazarak uyarı verecektir.

Donatı Aralık Adımı

Kolon donatı hesaplarında “Sabit Donatı Yerleşimi Yöntemi” dışındaki yöntemlerin kullanılması halinde farklı donatı aralığı değerlerinin denenmesi sırasında donatı aralıkları her seferinde “Donatı Aralık Adımı kadar arttırılıp azaltılır.

Denemelerin sayısını optimize etmek amacıyla bu alana 0.5 cm veya 1 cm girmeniz yeterli olacaktır. Daha küçük değerlerin kullanımı halinde tasarım süresi uzayacaktır.

Başlıksız Perde Köşelerinde Gövde Donatılarına Yakın Çap Kullan

Başlıksız perdelerin donatı yerleşiminde köşe donatılarına farklı çap seçimine olanak sağlanmaktadır. Köşe donatı çaplarının gövde donatılarına eşit seçilebilmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Donatı Paspayı

Kolonların ve perdelerin donatı hesaplarında kullanılacak beton örtüsünün kalınlığını bu veri alanını kullanarak belirleyebilirsiniz. Beton örtüsü değeri, etriye yüzünden kolon dış kenarına ölçülmektedir.

DikkatBu alanda "0.00" değerinin kullanılması durumunda, ilgili şartnameye göre belirlenen paspayı değeri hesaplarda kullanılacaktır.

Etriyeler

Bu sayfada kesme hesaplarını ve etriye seçimini kontrol edebileceğiniz çeşitli parametreler yer almaktadır.Min. Etriye Çapı

Kolonlarda ve perdelerde kullanılmasını istediğiniz en küçük etriye donatısı çapını bu veri alanına girebilirsiniz. Hesaplarda, bu alanda belirttiğinizden ince etriye donatısı kullanılmayacaktır.

Bu alanda, kullandığınız aktif şartnamelerde belirtilenden küçük donatı yazılması halinde, şartname tarafından belirtilen değerler otomatik olarak kullanılacaktır.

Min. ve Max. Etriye Aralığı

Kolon etriyeleri hesabında kullanılabilecek en küçük ve en büyük etriye aralığını bu veri alanından kontrol edebilirsiniz.

Etriye Aralık Adımı

Etriye aralıklarının belirli bir değerin katları olarak belirlenmesi için bu alana "Etriye Aralık Adımı"nı girebilirsiniz. 
Örneğin, bu alana "2.5 cm" girerseniz, etriye aralıkları 15, 17.5, 20 gibi "2.5"in katları olarak hesaplanacaktır.

Perde Max. Yatay Donatı Aralığı

Bu veri alanı yardımıyla Perde gövdelerinde kullanılan enine donatıların dikey aralıkları kontrol edilmektedir. Yatay gövde donatıları seçilirken bu değerden daha büyük 
aralık değerleri kullanılmayacaktır.

Kolon Mesnetlerinde Sarılma Bölgeleri Oluştur

Etriye Kontrolü bölmesinde yeralan bu veri alanı ile, kolon alt ve üst mesnet bölgelerinde etriye sıklaştırılması yapılması veya yapılmamasını kontrol edebilirsiniz. Bu veri alanını işaretli hale getirirseniz mesnette etriye sıklaştırması otomatik olarak yapılacaktır.
 
Bu veri alanının işaretli olmaması haline, kullanmakta olduğunuz şartnameler gereğince hesaplanan etriyeler tüm kolon boyunca yerleştirilecektir.

Hasır Çelik

Bu sekmede perdelerde hasır çelik kullanımı ile ilgini seçenekler yer almaktadır. Bu seçenekleri kullanarak hasır çelik kullanımını isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Hasır Çelik Yetersizse Normal Donatı Kullan

Hasır çelik üretimi belirli çaplar ile sınırlıdır. Örneğin, ülkemizde kullanılan “Q” hasırlarda en büyük boyun donatı çapı 7.5 mm’dir.

Tasarım sırasında, perdelerde gerekli gövde donatı çapı mevcut çap sınırını aşarsa, çap seçilemeyeceği için tasarım tamamlanamayacaktır. Bu gibi durumlarda alternatif olarak programın normal donatı kullanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu seçenek işaretli olduğunda, en büyük hasır donatı çapı yetersiz ise ilgili perdede donatı sınıfı perdelerde kullanılan donatı sınıfı olarak değiştirilecek ve bu sınıfta mevcut olan çaplar kullanılacaktır.

Bu seçenek işaretli değil ise, donatı seçilemeyeceği için perde tasarımı tamamlanamayacaktır.

Hasır Kullanımı için Min. Duvar Boyu

Perde gövde donatısı olarak hasır çelik seçili olsa da burada belirtilen değerden daha kısa boylu duvarlarda hasır çelik kullanılayacaktır.

Hasır Çelik Genişliği

Kullandığınız hasır çelik panellerinin standart imalat genişliğini bu alanda belirtebilirsiniz. Perde gövdesi boyunca hasır panelleri bu boyutlarda kesilecek ve “Hasır Ankraj / Bindirme Boyu” alanında belirlediğiniz bindirme boylarına uygun olarak yerleştirilecektir.

Özel imalat hasırlar kullanıyorsanız ve hasır panellerinin perde genişlikleri boyunca tek parça olarak kesilmesini ve yerleştirilmesini istiyorsanız bu alana “0” giriniz.

Hasır Ankraj / Bindirme Boyu

Bu alana hasır çelik panellerinin bindirme boyunu girebilirsiniz. Örneğin, 150mm aralıklı hasır kullanıyorsanız ve 3 göz bindirme boyu istiyorsanız, bu alana 450mm yazabilirsiniz.

Burada belirttiğiniz değer gövde donatılarının başlık bölgesine ankrajında kullanılacak uzunluk için de kullanıacaktır.

Hasır Çeliği Başlık Sonuna Kadar Uzat

Perdelerdeki hasır çelik detay çizimlerinde, gövdedeki hasır çelikler başlık bölgesine normalde ankraj boyu kadar uzatılır. Ancak uygulamada hasır çeliklerin başlık sonuna kadar uzatılması da rastlanan bir durumdur. Bu seçenek işaretlenirse ‘sadece çizimlerde’ hasır çelikler perde başlık bölgesini tamamen kapsayacak şekilde gösterilecektir. Perde tasarımında bir farklılık oluşmayacaktır.

Detay

Bu formda yer alan bilgileri kullanarak kolon donatı hesabının ve kolon aplikasyon çizimlerinin kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.

Bu form GenelBoy Açılımları ve Kesit Tablosu olmak üzere üç başlıktan oluşmaktadır.

Kiriş

Tasarım

Bu sayfada boyuna tasarımı etkileyen parametreler ve ayarlar yer almaktadır.


Tasarım Kesme Kuvveti Parametreleri

Kiriş etriyelerinin hesabında kullanılacak olan Tasarım Kesme Kuvveti (Vd) değeri olarak, Kolon yüzündeki veya kolon yüzünden d uzaklığındaki değerin kullanılmasını ilgili seçeneği işaretleyerek belirleyebilirsiniz.

Açıklık Üst Kenar Momenti

Bu bölmede yer alan seçenekleri kullanarak açıklı üst kenarında çekme yaratan tasarım momentini belirleyebilirsiniz.


"Açıklık Orta L/2  Bölgesi Max. Momenti Kullan" seçeneğini işaretlerseniz, kirişin tüm kombinasyonlar sonucunda elde edilen moment diyagramının açıklık orta "L/2" bölgesindeki en büyük negatif moment kullanılacaktır. Aşağıdaki şekilde yer alan diyagramdaki “a” ve "b" değerlerinden büyük olanı seçilecektir.


"Açıklık Ortasındaki Momenti Kullan" seçeneğini işaretlerseniz, tüm kombinasyonlar taranarak açıklık ortasındaki negatif moment (varsa) kullanılacaktır. Aşağıdaki şekilde yer alan diyagramdaki "c" değeri seçilecektir.Kesit Faydalı Yüksekliği Hesabı

Bu veri alanında yer alan seçenekleri kullanarak kiriş kesitinin faydalı yüksekliğinin hesaplanma yöntemini belirleyebilirsiniz.

"Donatı Ağırlık Merkezi" alanını işaretlediğiniz zaman kesitte yer alan çekme donatılarının ağırlık merkezi hesaplanarak kesit faydalı yüksekliği belirlenecektir. Bu yöntemde kesit çekme bölgesindeki her bir donatı çubuğunun ağırlık merkezine katkısı hesaplanacaktır.

Alternatif olarak "Donatı Sıra Ağırlık Merkezi" alanını işaretlediğiniz zaman, her sırada yer alan en büyük donatı çapı kullanılarak donatı sıra seviyeleri belirlenecek ve bu mesafelerin ortalaması alınarak kesit faydalı yüksekliği belirlenecektir.

Hesapta Dikdörtgen Kesit Kullan

Bu veri alanını işaretleyerek, açıklık bölgelerinde donatı hesaplarında kesit tablalarının göz önüne alınmamasını (dikdörtgen kesit kullanılmasını) sağlayabilirsiniz.

Komple Donatı Seçimi Ayarları

Bu bölümde yer alan "Donatı Kesite Sığmıyorsa Donatı Seçme" seçeneğini kullanarak komple donatı seçimi sırasında donatıları kesite sığmayan kirişlerin tasarımının yapılmasını önleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda, donatıları hesaplanmayan aksları interaktif olarak donatılandırabilirsiniz.

İhmal Edilebilir Etkiler

Kiriş tasarımında ihmal edilecek değerler bu veri alanlarına girilmektedir. Tasarım aşamasında bu veri alanlarındaki değerlerden daha düşük değer elde edilmesi durumunda bu etkiler ihmal edilerek göz önüne alınmayacaktır.

ProtaStructure'da kiriş elemanları için hesaplanan tasarım eksenel basınç kuvvetinin “TBDY 2018”de sınır değer olarak belirtilen “0.1*Ac*fck “ değerini aşması durumunda elemanın kiriş gibi göz önüne alınmayıp düşey taşıyıcı eleman olarak tasarımının yapılması daha uygun olacaktır.

ProtaStructure kirişlerde burulma sınır değerlerini kontrol etmekte olup, tasarım burulma momentinin TS-500’de verilen sınır değeri geçmesi durumunda kullanıcı uyarılmaktadır. Tasarım burulma momentinin daha düşük değerlerde hesaplanması durumunda ise burulma etkisi ihmal edilecektir.

Kiriş Üst ve Alt Kenar Beton Örtüsü

Kiriş alt ve üst kenarında ve kesit yanaklarında kullanılacak donatı beton örtüsü değeri bu veri alanına girilmektedir. Bu alanların boş bırakılması (veya “0” girilmesi) durumunda, şartnamece uygun görülen değer otomatik olarak hesaplanacak ve kullanılacaktır.

Beton örtüsü, kiriş kenarından etriye donatısı yüzüne kadar ölçülmektedir.

ProtaStructure kiriş kesiti etkili derinliğini seçilen donatı çaplarını göz önüne alarak otomatik olarak hesaplamaktadır. Birden fazla donatı sırası kullanılması durumunda donatıların ağırlık merkezi de otomatik olarak hesaplanacaktır ve buna bağlı olarak bulunan etkili kesit derinliği kullanılacaktır.

Parametreler

Bu sayfada tasarımda kullanılacak boyuna ve enine donatılar ile ilgili parametreler yer almaktadır.


Kiriş Min. Donatı Çapı

Kirişlerde kullanılacak minimum boyuna donatı çapını bu veri alanını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Donatı seçimleri sırasında bu alana girilmiş çap değerinin altında çap kullanılmayacaktır. Daha önceden hesaplanmış kirişlerin yeni çap değerleri ile baştan donatılandırılması için donatı hesabını yenilemeniz gerekecektir.

Kiriş Limit Donatı Çapı

Kirişlerde kullanılacak maksimum boyuna donatı çapını bu veri alanını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Donatı seçimleri sırasında bu alana girilmiş çap değerinin üstünde çap kullanılmayacaktır.

Daha önceden hesaplanmış kirişlerin yeni çap değerleri ile baştan donatılandırılması için donatı hesabını yenilemeniz gerekecektir.

Gövde Donatısı Çapı

Kesit derinliği 60 cm’den fazla olan kirişlerde kullanılacak gövde donatısı çapını bu veri alanına girebilirsiniz. Gövde donatısı gereken kirişlerde donatı çapı olarak bu alanda belirtilen değer kullanılacaktır.

Min. Montaj Donatı Adedi

Kirişlerde kullanılacak en az montaj donatısı adedini bu veri alanı ile kontrol edebilirsiniz. Bu alanda belirttiğiniz donatı adedinin altında montaj donatısı kullanılmayacaktır.

Min. Montaj Donatısı Çapı

Kirişlerde kullanılacak en küçük montaj donatısı çapını bu veri alanını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Montaj donatısı kullanılması istenen kirişlerde donatı çapı olarak bu alanda belirtilen değer kullanılacaktır.

Min. Üst ve Alt Donatı Aralığı

Kiriş kesitinde üst ve alt kenarda kullanılabilecek en küçük donatı aralıklarını bu veri alanlarını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Bu alana yazacağınız değer, kullanılan betonarme şartnamesinde belirtilen değerden daha büyük veya eşit olmalıdır. Daha büyük değerlerin kullanılması halinde, kesitin aşırı zorlanması gibi zorunlu durumlarda program donatı aralığını otomatik olarak betonarme şartnamesinde belirtilen minimum aralık değerine kadar azaltacaktır.

Max. Çekme ve Basınç Donatısı Aralığı

Kiriş kesitinde kullanılabilecek en büyük donatı aralığını bu veri alanını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Maksimum donatı aralığı çekme ve basınç donatıları için ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.

Örneğin, açıklık orta bölgesi alt kenarı çekme durumunda olan bir kirişte bu bölgede otomatik olarak "Çekme Donatısı Maksimum Aralığı" için girdiğiniz değer kullanılacaktır.

Donatı Aralık Adımı

Kiriş donatı hesaplarında farklı donatı aralığı değerlerinin denenmesi sırasında donatı aralıkları her seferinde "Donatı Aralık Adımı" kadar arttırılıp azaltılır.

Denemelerin sayısını optimize etmek amacıyla bu alana 0.5 cm veya 1 cm girmeniz yeterli olacaktır.

Donatı Demiri Boyu

Özellikle uzun kirişlerin bulunduğu akslarda donatıların doğru olarak eklenmesini istiyorsanız inşaatta kullanacağınız donatı demirlerinin standart boyunu bu alana girin. Herhangi bir donatının bu alanda belirtilen boyu aşması durumunda gerekli noktalarda ek yapılacaktır.

Minimum ve Maksimum Etriye Çapı

Kirişlerde kullanılmasını istediğiniz en küçük ve en büyük etriye çapını bu alana girebilirsiniz. Belirttiğiniz çapların dışında etriye kullanılmayacaktır.

Minimum ve Maksimum Etriye Aralığı

Kirişlerde kullanılmasını istediğiniz en küçük ve en büyük etriye aralığını bu alana girebilirsiniz. Mesnetlerde etriye sıklaştırması yapıldığında, etriyelerin sıklaştığı bölgelerde bile etriye aralığı bu değerin altına düşmeyecektir.

Etriye Aralık Adımı

Etriye aralıkları, bu veri alanına yazdığınız değerin katları olarak hesaplanacaktır. Örneğin, "Etriye Aralık Adımı = 2.5 cm girdiyseniz, etriye aralıkları 12.5, 15, 17.5 gibi belirlenecektir.

Aks ve Kiriş Bilgileri Editörü”nün “Donatılar” sayfasında, “Etriye” satırında, Etriye Bilgisine işaretleyicinizin sol butonu ile tıkladığınızda, “Etriye aralığı Arttır/Azalt” butonuna her basışınızda etriye aralığı bu veri alanına girdiğiniz değer kadar artacak veya azalacaktır.


Kiriş Başı/Sonu Paspayı


Kiriş aksının başında ve sonunda kullanılacak paspayını bu alana girebilirsiniz. Bu değer, kiriş kenarından donatı merkezine kadar ölçülmektedir.


Donatı Seçimi

Bu sayfada donatı seçim sistemini kontrol edebileceğiniz çeşitli parametreler yer almaktadır.

Yöntem

Donatı seçimini kontrol eden yöntemler bu bölümde yer almaktadır.


Hesap Sırasında Donatı Aralığını Göster

Bu veri alanını işaretlerseniz "Donatı Bilgileri" editöründe yer alan "Min-bw" bilgisi (seçilen donatıların sığabileceği minimum kesit genişliği) yerinde “s-Donatı” başlığı yanında donatı aralığı bilgisi (yerleştirilen donatılar arasında kalan net aralık) yer alacaktır.

Donatı Alanı Toleransı

Bu veri alanına gireceğiniz değer kadar  kiriş kesitine gerekli donatıdan daha az donatı konulacaktır. Normal olarak bu değeri 0.00 olarak kullanmanız yerinde olacaktır.

Min. Mafsal Üst Donatı Yüzdesi

Kiriş uçlarında mafsal tanımlaması yapılmış olması durumunda mesnet üstlerinde kullanılacak donatıyı açıklıkta hesaplanan donatı alanının bir yüzdesi olarak verebilirsiniz.
Örneğin bu değerin %50 verilmesi durumunda açıklıkta hesaplanan donatı alanının yarısı mafsal tanımı yapılmış mesnet bölgelerinde kullanılacaktır.

Tasarım

Donatı düzenini belirleyen parametreler bu sayfada yer almaktadır.


Donatı Düzeni

Kiriş tasarımında kullanılmasını istediğiniz varsayılan donatı düzenini buradaki listeden seçebilirsiniz.
Pilyesiz sistem kullanmak istiyorsanız bu listeden “
Pilyeli Sistem” seçeneğini işaretleyerek daha sonra “Pilyeler” sekmesinden “Kırılacak Pilye Adedi” alanını “Pilye Kırma” olarak ayarlayınız.
Önemli Not: “Pilyesiz Sistem 1”, “Pilyesiz Sistem 2”, “Pilyesiz Sistem 3” seçenekleri daha çok ülke dışında kullanılan seçeneklerdir.

2. Sıra Donatı Ayarları

2. Sıraya En Az İki Donatı Çubuğu Yerleştir” seçeneğini işaretlerseniz, en az 2 adet donatı çubuğu 2. Sırada kullanılacaktır.

1. ve 2. Sırada Aynı Donatı Çapı Kullan” seçeneğini işaretlerseniz, aynı olarak seçilecektir.

1. ve 2. Sırada Eşit Sayıda Donatı Kullan” seçeneğini işaretlemeniz durumunda 1. ve 2. Sıra için aynı sayıda donatı kullanılacaktır.


0.70 As için 2. Alt Düz Donatıyı Kullan

Pilyesiz donatı düzenlerinde, tüm alt donatıların açıklık boyunca uzatılması gerekmemektedir. Genellikle açıklıkta gerekli alt donatının sadece %30'unun mesnet boyunca sürekli olması yeterlidir.

Bu veri alanını işaretlerseniz, alt düz donatının (en fazla) % 70'i "2. Alt Düz Donatı" grubuna dahil edilecektir.

2. Üst İlave Donatı Kullanımı

Pilyesiz donatı düzenlerinde üst ilave donatılarında iki farklı donatı grubu bulunmaktadır. "2. Üst İlave Donatı"ları genellikle 2. Sıra veya daha kısa uzatma mesafesi kullanılarak ekonomi sağlamak amacıyla kullanılır.

Bu grupta yer alan “0.40 As için Kullan” seçeneğini işaretlerseniz, mesnette gerekli donatı alanının en fazla % 40'ının karşılanması amacıyla "2. Üst İlave" donatı grubunun kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

2. Üst İlave donatı grubunun kullanılması halinde bu donatılar 0.15L mesafesine kadar uzatılmaktadır. “0.25L kadar Uzat (Default: 0.15L)” veri alanını işaretlerseniz, 2. Üst İlave donatılar da her zaman 0.25L mesafesine uzatılacaktır.

2. Üst İlave donatı grubunun 2. Sırada kullanılması halinde, bu grupta yeralan toplam donatı gerekli donatı alanının % 40'ını aşıyorsa, donatı çubukları otomatik olarak 0.25L mesafesine uzatılacaktır.

Not: Burada kullanılan "0.25" katsayısını "Donatılar" sayfasında yer alan "Donatı Uzatma Mesafeleri" veri alanını kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Pilyeler

Bu sayfada donatı çizim tekniğini ve pilyeleri kontrol edebileceğiniz ek parametreler yer almaktadır.


Kırım Kontrolü

Pilye kırımı yapılacaksa kırım yerinin kontrolünü bu veri alanını kullanarak yapabilirsiniz. Bu alanları işaretleyiciniz ile tıkladığınızda açılacak olan listeden aşağıdaki seçimleri yapabilirsiniz:

Alt L/5’ten;  En yaygın olarak kullanılan kırım kontrolüdür. Bu yönteme göre, pilye çanağı ile mesnet yüzü arasındaki mesafenin kiriş temiz açıklığının beşte biri (kenar mesnetlerde ise yedide biri) olması öngörülmektedir. Ancak bu noktadan pilye kırılması halinde, üst kenarda mesnet ile pilye köşesi arasındaki düz donatı boyunun kiriş derinliğinin yarısından az olması (x < H/2) durumunda pilye kırım noktası üst kenarda “H/2” mesafesine göre yeniden düzenlenecektir.

Üst H/2’den;  Bu yönteme göre pilye her zaman, üst kenarda mesnet ile pilye köşesi arasındaki düz donatı boyu kiriş derinliğinin yarısına eşit olacak şekilde kırılacaktır.


Pilye Kontrol Parametreleri

Kırılacak Pilye Adedi

ProtaStructure , açıklık yeterli olduğu sürece ikinci ve üçüncü pilye kırımı yapmaya çalışmaktadır. Açıklığın yeterli olması durumunda farklı noktalardan kırım yapılan en fazla 3 sıra pilye yerleştirilebilir. Dilerseniz “Pilye Kırma” opsiyonunu seçerek kesite pilye donatı kullanımını tamamen kapatabilirsiniz.


Piye Kırım Kontrolü

Min. Çanak Genişliği

Pilye kırımı için gerekli minimum çanak genişliğini bu veri alanında belirleyebilirsiniz. Minimum çanak genişliği olarak genellikle kiriş temiz açıklığının yarısı (L/2) kullanılmaktadır. Bazı özel durumlarda bu değerin yerine listeden sayısal değerler de seçebilirsiniz.

Pilye Açısı

ProtaStructure ile sadece 45 ve 60 derece açılı pilyeler çizebilirsiniz. Pilyelerin hangi açıyla kırılacağını “Pilye Açısı” veri alanı ile kontrol edebilirsiniz. 

Bu veri alanında yer alan seçenekler:

45+60    Bu seçenek ile açıklık yeterli olduğu sürece pilyelerin 45 dereceyle kırılmasını, açıklık 45 derece pilye için yetersiz ise, olabiliyorsa 60 dereceyle kırılmasını sağlayabilirsiniz.

45;  Bu seçeneği kullanırsanız pilyeler sadece 45 derece ile kırılacaktır.

60;  Bu seçeneği kullanırsanız pilyeler sadece 60 derece ile kırılacaktır. Özellikle sürekli temel kirişleri gibi derin kesite sahip kirişlerde 60 derece pilyelerin kullanılmasını isteyebilirsiniz.

Kiriş Boyuna Göre Pilye Kontrolü

2. ve 3. Pilyelerin kırımını kiriş boyuna göre kontrol edebilirsiniz. Buna göre “İki Kırım Min. Boyu” alanına yazacağınız değerden kısa kirişlerde tek pilye kırımı, “İki Kırım Min. Boyu” ile “Üç Kırım Min. Boyu” arasında temiz açıklığa sahip kirişlerde iki pilye kırımı, daha uzun kirişlerde de üç pilye kırımı yapılacaktır.

Etriyeler

Etriyelerin tipini ve düzenini kontrol eden seçenekler bu sayfada yer almaktadır.

.

Etriye Adedi Kontrolü

Bu bölmede yer alan iki veri alanını kullanarak kiriş kesit genişliğine ("bw") bağlı olarak kesite yerleştirilecek etriye adedini kontrol edebilirsiniz.


"Tek Etriye için bw Limiti" alanına girdiğiniz değer aşıldığında program otomatik olarak etriye adedini "2" olarak belirleyecek ve kesitte çift etriye kullanacaktır.


Benzer şekilde, "Çift Etriye için bw Limiti" alanına girdiğiniz değer aşıldığında da program otomatik olarak etriye adedini "3" olarak belirleyecektir.


Etriye Tipi” seçenekleriyle, kirişte kullanılacak etriyenin kirişe nasıl sarılacağını belirleyebilirsiniz. İlk seçenekte kirişin dışına tek bir etriye sarılarak diğer etriyeler ayrıca içeride kullanılır. 
İlk seçenek kirişlerdeki burulma dayanımı açısından daha etkilidir. İkinci seçenekte kirişin dışına tek bir etriye sarılmaz.


Nervür Etriyeleri

Bu bölmede yer alan “Etriye Tipi” alanını kullanarak nervür kirişlerinin etriyelerin “Kapalı”, “Açık” veya “Standart” tipte olmasını sağlayabilirsiniz.


Nervür Etriyesi Tipleri


Nervür etriyesi kollarının uzunluğunu ise “Etriye Uzantısı” veri alanına yazacağınız uzunluk değeri ile kontrol edebilirsiniz.


Mesnette Etriye Sıklaştırması Yap

"Etriye Seçimi" bölümünde yer alan bu veri alanı ile mesnet bölgelerinde etriye sıklaştırılması yapılması veya yapılmamasını kontrol edebilirsiniz. Bu veri alanını işaretli hale getirirseniz mesnette etriye sıklaştırması otomatik olarak yapılacaktır.


Mesnette Açıklık ile Aynı Çapı Kullan

Açıklık ve mesnet etriyelerinde aynı çapı kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Bu durumda açıklık ve mesnet etriyelerinde farklı çap kullanılmayacaktır.


Her İki Mesnette Aynı Çapı Kullan

Sol ve sağ mesnet etriyelerinde aynı çapın kullanılması için bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.


Sabit Sıklaştırma Bölgesi Genişliği (2h)

Kirişlerin sağ ve sol mesnetlerinde yeralan "2h" bölgelerinde etriye sıklaştırması yapıldığı durumlarda açıklıkta kalan sıklaştırma yapılmamış bölgenin genişliği bu değişken ile tanımlanan değerden daha az ise tüm kiriş boyunca sıklaştırılmış etriye yerleştirilir.

Örneğin bu değişken "L/3" olarak seçilmiş ise (L: Net Kiriş Açıklığı) eğer "L - 4h" değeri "L/3"ten küçük ise etriye tüm kirişte sıklaştırılmış olarak yerleştirilecektir.

Böyle bir kısıtlama kullanmak istemiyorsanız bu değişken için "Yok" değerini seçebilirsiniz.


Kiriş Etriyeleri Sıklaştırma Parametreleri


Min. Açıklık Bölgesi Genişliği Kontrolü

Kirişlerin sağ ve sol mesnetlerinde yer alan "2h" bölgelerinde etriye sıklaştırması yapıldığı durumlarda açıklıkta kalan sıklaştırma yapılmamış bölgenin genişliği bu değişken ile tanımlanan değerden daha az ise tüm kiriş boyunca sıklaştırılmış etriye yerleştirilir.

Örneğin bu değişken "L/3" olarak seçilmiş ise (L: Net Kiriş Açıklığı) eğer "L - 4h" değeri "L/3"ten küçük ise etriye tüm kirişte sıklaştırılmış olarak yerleştirilecektir.

Böyle bir kısıtlama kullanmak istemiyorsanız bu değişken için "Yok" değerini seçebilirsiniz.


Kiriş Etriyeleri Sıklaştırma Parametreleri


Donatı Yerleşimi

Donatı düzenini belirleyen parametreler bu sayfada yer almaktadır.

Donatılar

Açıklık boyunca yerleştirilen boyuna donatıların kesim koşullarını aşağıdaki seçenekleri kullanarak belirleyebilirsiniz.


Mesnet İçinde Ek Yap

Bu seçenek işaretlenirse, komşu açıklıklardan uzatılan donatılar ortak mesnetin ortasında kullanılan şartnamelerde belirtilen kenetlenme mesafesi kadar birbirine bindirilir.

Mesnet Dışında Ek Yap

Bu seçenek işaretlenirse, komşu açıklıklardan uzatılan donatılar ortak mesnetin hemen sağında veya solunda kullanılan şartnamelerde belirtilen kenetlenme mesafesi kadar birbirine bindirilir. Bu ek yöntemi, mesnet bölgesinde donatı yığılmasını önlemesi açısından yararlı bir seçenektir.

Mesnet İlk Kenarından Ankraj Kadar Uzat

Bu seçenek işaretlenirse, özellikle geniş mesnetlerde daha ekonomik bir alt donatı kesim yöntemi olarak, mesnet kenarından itibaren kullanılan şartnamelerde belirtilen kenetlenme mesafesi kadar donatının uzatılması sağlanır.

Komşu Açıklığa Ankraj Kadar Uzat

Bu seçenek işaretlenirse, kolon dış yüzünden itibaren kullanılan şartnamelerde belirtilen kenetlenme mesafesi kadar donatının komşu açıklığa uzatılması sağlanır.
Bu yöntemin Deprem Yönetmeliği kapsamında kullanılması zorunludur.

Benzer Alt Donatıları Birleştirerek Çiz

Donatı kesim boyunu (genellikle 12 metre seçilir) aşmadığı sürece, alt donatıların açıklıklar boyunca uzatılmasını sağlamak için bu veri alanını işaretleyebilirsiniz. Donatıların benzer olarak kabul edilmesi için, adetlerinin ve çaplarının birbirine eşit olması gerekmektedir.

Mesnet İlavelerini Simetrik Uzat

Mesnet ilave donatıları genellikle sola ve sağa açıklığın ¼’üne kadar uzatılır. Bazı durumlarda, bu donatının her iki açıklığa simetrik olarak uzatılması istenebilir.
Bu veri alanını işaretlerseniz, mesnet donatısı her iki tarafa, uzun açıklığın ¼’ü kadar simetrik olarak uzatılır.

Donatı Uzatma Mesafelerine Ankraj Ekle

Bu veri alanını işaretlerseniz, mesnet donatı boylarına açıklığın ¼’üne ek olarak ankraj boyu da eklenecektir.

Benzer Üst Donatıları Birleştirerek Çiz

Bu veri alanını işaretlerseniz, kiriş üstünde komşu kirişten gelen benzer üst donatılar mevcut üst donatıyla birleştirilerek çizilecektir. Donatı çapının ve adedinin aynı olması gerekir.

Donatı Uzatma Mesafeleri

Donatılar komşu kirişe uzatılırken açıklığın ne kadarı boyutunda uzatılacağını belirlemektedir. Yönetmeliğe göre hesaplanan kenetlenme boyundan daha küçük değer girilirse kenetlenme boyu kullanılır. Kenetlenme boyundan daha büyük değerler girilmesi durumunda donatı bu değere göre uzatılacaktır.

Donatılar 2

Donatıların yerleşimini kontrol eden ek parametreler bu sayfada yer almaktadır.İlk ve Son Mesnet Donatı Kontrolü

İlk ve son mesnet donatılarının açıklık donatıları ile birleştirilmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Bu seçenek “Pilyesiz” donatı düzenlerinde kullanılmaktadır.

Üst Açıklık Donatılarını Uzat” seçeneğini işaretlerseniz ilk ve son açıklıktaki üst mesnet donatılarının üst açıklık donatısı ile birleştirilerek açıklık donatılarının bu mesnetlere uzatılması sağlanacaktır.

Alt Açıklık Donatılarını Uzat” seçeneğini işaretlerseniz ilk ve son açıklıktaki alt mesnet donatılarının alt açıklık donatısı ile birleştirilerek açıklık donatılarının bu mesnetlere uzatılması sağlanacaktır.

Çekme Bölgesi Min. Bindirme Katsayısı

Çekmeye çalışan donatılarda bindirme yapılırken bindirme boyunun çarpılacağı katsayıyı belirtmektedir.
İlk ve son mesnet donatılarının açıklık donatıları ile birleştirilmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Bu seçenek “Pilyesiz” donatı düzenlerinde kullanılmaktadır.

Minimum Ankraj Boyu

Donatılar betona kenetlenirken kullanılacak kenetlenme boyunun hesaplanmasında kullanılacak katsayısı belirlemektedir. Yönetmelik kurallarına göre hesaplanan kenetlenme boyu daha büyük ise yönetmelik değeri kullanılır.

Gönye Kontrolü

Donatı gönyeleri ile ilgili parametreler bu sayfada yer almaktadır.Minimum Donatı Gönyesi

ProtaStructure kiriş mesnetlerinde kullanılabilecek donatı gönyelerinin yapılıp yapılmamasını ve boylarını, kiriş geometrisini göz önünde tutarak otomatik olarak belirlemektedir. Bu bölmede kiriş alt ve üst kenarındaki gönyelerin kontrolünü ayrı ayrı sağlamak amacıyla iki veri alanı bulunmaktadır.

Bu alanlara gireceğiniz değerler ise, gönye gerekmesi halinde kullanılabilecek en kısa gönye boyunu kontrol edecektir. Örneğin bu alanda 25 f yazıyorsa ve herhangi bir mesnette hesap ile gereken gönye boyu 15 f ise, doğrudan 25 f boyunda gönye kullanılacaktır.

Konsol Alt Donatı Gönyesi Çiz

Konsol kirişlerin alt donatılarına gönye yapılmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Gönye Boyu Kiriş Derinliğinden Büyükse

ProtaStructure gönye boylarını genellikle kiriş derinliğince kısıtlamaktadır. Bu bölmede yer alan seçenekleri kullanarak gönye boyu kontrolünü isteğinize göre ayarlayabilirsiniz:

Gönye Boyu Kiriş Derinliğinden Büyükse:

Üst Gönyeleri Kolon İçerisine Uzat” seçeneğini işaretlerseniz kiriş donatı detayları hazırlanırken gönye boyu kiriş derinliğinden büyükse donatı gönyeleri kolon içerisine uzatılacaktır.

Uzun Üst Gönyeleri U-Şeklinde Kır” seçeneğini işaretlerseniz donatı gönyeleri U şeklinde kiriş içerisine doğru kırılacaktır.

Ankraj boyunu kontrol etme, donatıyı kiriş alt yüzünde kes

Gönyelerin kolon içerisine uzatıldığı durumlarda fazla uzun donatı gönyesi istenmeyebilir. Bu nedenle yönetmelik tarafından gönye için istenen kenetlenme mesafesi ne olursa olsun, bu seçenek işaretlenirse gönye kiriş alt yüzünde kesilerek kolon içine uzatılmaz.

Detay Çizimleri

Çizim tekniğini kontrol eden ayarlar ve parametreler bu sayfada yer almaktadır.

Genel

Döşeme çizgilerinin ve aksların gösterimi gibi parametreler bu sayfada bulunmaktadır.


Min. Perde Boyu

Mesnetlerde perdelerin yer alması durumunda (montaj ve gövde donatıları dahil) tüm donatılar mesnet yüzünden itibaren ankraj boyu kadar uzatılarak kesilecektir. Binada 100-150 cm boyularında perdelerin bulunması durumunda bu yerleşim tekniği hem eklerin çakışması nedeniyle hem de teknik olarak sorunlar yaratabilmektedir.

Bu nedenle “Min. Perde Boyu” alanına girdiğiniz değere eşit ve küçük boydaki perdelerin kolon görünümünde çizilmesini ve dolayısıyla donatılara bu mesnetlerde ek yapılmamasını sağlamak isteyebilirsiniz.

Bu alana yazacağınız değerin altında boya sahip perdelerde donatılar mesnetlerde kesilmeyecektir.

Aks Dairesi/Etiketi Yaz

Kirişlerin başında ve sonunda yer alan aksların isimlerinin daire içine alınması istemiyorsanız bu alandaki işareti kaldırmanız yeterlidir.

Aks Dairelerini Her şeyin Üstüne Yaz

Detay çiziminde, aks dairelerinin her şeyin üstünde çizilmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Bu durumda, detay çiziminin yüksekliği biraz artacaktır.

Döşeme Çizgilerinin Kiriş İçinde Gösterimi

Arka ve ön planda kalan döşeme ve kirişlerin çizdirilmesini bu bölümde yer alan seçenekleri kullanarak kontrol edebilirsiniz. Sadece arka plandakileri, veya sadece ön plandakileri veya her ikisini de çizdirebilirsiniz. Arka ve ön plan çizgileri farklı katmanlarda çizilmektedir.

Kirişler

Bu sayfada kirişlerin çizgilerinin ve etiketlerinin kontrolü için kullanılan parametreler bulunmaktadır.


Kiriş İsimleri Listesi Yap

Paftada yer alan tüm kirişlerin isimlerinden oluşan bir listenin paftanın sol alt köşesine yerleştirilmesini istiyorsanız bu alanı işaretleyin. Listenin yerini daha sonra isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Kiriş Yerleşim Akslarını Etiket Olarak Kullan

Bu seçeneği işaretlerseniz kiriş donatı detay çizimlerinde kiriş etiketlerinin yerine kirişlerin yerleşim aksları etiket olarak yazılacaktır.
Örneğin “A” aksı boyunca “1” ve “2” aksları arasında uzanan bir kirişin ismi “A/1-2” şeklinde görülecektir.

Kiriş Etiketlerini Detayın Altına Yaz

Normalde kiriş etiketleri kirişlerin üstüne yazılmaktadır. Bu seçeneği işaretlerseniz kiriş etiketleri detay çiziminin altına yazılacaktır.

Kiriş Etiketlerinin Altını Çiz

Bu seçeneği işaretlerseniz kiriş etiket yazılarının altı çizilecektir. Bu seçenek sadece etiketleri detayın altına yazdırırsanız aktif olacaktır.

Kiriş Kotlarını Çizimde Göster

Kirişlerin kot bilgisini kirişlerin üstüne yazmak için kullanılabilir. Referans seviye “Kat Bilgileri Düzelt” menüsünde belirtilen kat kotudur. Eğimli kirişlerde gösterilmez.

Kısa Açıklık Limit Boyu

Bu veri alanında belirtilen değerden daha küçük açıklığa sahip olan kirişlerde mesnet donatıları açıklık donatıları ile birleştirilerek çizilecektir.

Kesitler

Kiriş detaylarında yer alan kesitlerin çizimini kontrol eden seçenekler bu bölümde yer almaktadır.


Kiriş Kesitleri

Bu grupta yer alan seçenekleri kullanarak kiriş kesitlerinin çizim adedini kontrol edebilirsiniz.

Hiç Kesit Alma” seçeneğini işaretlerseniz kiriş kesitleri çizdirilmeyecektir.

Farklı Kirişler” seçeneğini işaretlerseniz her aksta sadece farklı kesit boyutuna sahip kirişlerin kesitleri çizdirilecektir.

Tüm Kirişler” seçeneğini işaretlerseniz tüm kirişlerin kesitleri çizdirilecektir.

Kesit Adedi

Bu grupta yer alan seçenekleri kullanarak kiriş kesitlerinin sadece Açıklık veya hem  Mesnet hem de  Açıklık’tan alınmasını sağlayabilirsiniz.

Kiriş Kesit Etiketlerinin Kontrolü

Kesit etiketlerinin formunu ve numaralamasını kontrol etmek için bu bölümde yer alan seçenekleri kullanabilirsiniz. Kesit etiketlerinde büyük harfler kullanmak için “A, B, C”, küçük harfler kullanmak için “a, b, c”, sayısal etiketler kullanmak için “1, 2, 3” seçeneklerinden birini işaretleyebilirsiniz.


Kesit numaralaması için seçenekler:

Her Paftada Kesit Numaralarını Yeniden Başlat” seçeneği işaretli ise, kesit numaralaması her çizim paftasında “A”, “a” ya da “1” etiketinden başlayarak yapılacaktır. Bu seçenek işaretli ise kesit etiketleri “Kesit: A-A” ya da “Kesit: 1-1” gibi oluşturulacaktır.

Her Aksta Kesit Numaralarını Yeniden Başlat” seçeneği işaretli ise, kesit numaralaması her kiriş aksında “A”, “a” ya da “1” etiketinden başlatılacaktır. Bu durumda, kesit numaralarının karışmasını önlemek için, “Kesit Numaralarının Başına Aks Etiketini Ekle” seçeneğini de işaretlemeniz doğru olacaktır. Bu seçenek işaretli ise kesit etiketleri “(A) A-A” ya da “(A) 1-1” gibi oluşturulacaktır.

Her Kirişte Kesit Numaralarını Yeniden Başlat” seçeneği işaretli ise, kesit numaralaması her kirişte “A”, “a” ya da “1” etiketinden başlatılacaktır. Bu durumda, kesit numaralarının karışmasını önlemek için, “Kesit Etiketlerinin  Başına Aks Etiketini Ekle” ve “Kesit Etiketlerinin Başına Kiriş Etiketini Ekle” seçeneklerini de işaretlemeniz doğru olacaktır. Bu seçenekler işaretli ise kesit etiketleri “(1-K105) A-A” ya da “(1-K105) 1-1” gibi oluşturulacaktır.

Kesit Etiketlerinin Başına Kiriş Etiketini Ekle” seçeneği işaretli ise, kesit numaralaması her kirişte “A”, “a” ya da “1” etiketinden başlatılacaktır. Bu durumda, kesit numaralarının karışmasını önlemek için, “Kesit Etiketlerinin  Başına Aks Etiketini Ekle” ve “Kesit Etiketlerinin Başına Kiriş Etiketini Ekle” seçeneklerini de işaretlemeniz doğru olacaktır. Bu seçenekler işaretli ise kesit etiketleri “(1-K105) A-A” ya da “(1-K105) 1-1” gibi oluşturulacaktır.

Kesit Etiketlerinin Başına Aks Etiketini Ekle” seçeneği işaretli ise, kesit numaralaması her kirişte “A”, “a” ya da “1” etiketinden başlatılacaktır. Bu durumda, kesit numaralarının karışmasını önlemek için, “Kesit Etiketlerinin  Başına Aks Etiketini Ekle” ve “Kesit Etiketlerinin Başına Kiriş Etiketini Ekle” seçeneklerini de işaretlemeniz doğru olacaktır. Bu seçenekler işaretli ise kesit etiketleri “(1-K105) A-A” ya da “(1-K105) 1-1” gibi oluşturulacaktır.

Donatılar ve Etriyeler

Bu sayfada donatıların ve etriyelerin çizim kontrolü ile ilgili seçenekler yer almaktadır.


Donatıları Kirişin Altına da Çiz

Kiriş resminin içerisine çizilen donatıları, parça boylarının daha kolay algılanabilmesi amacıyla kirişin altına tekrar da çizilebilir. Bu veri alanını işaretlerseniz donatı detayları kirişlerin altında da çizilecektir.

Donatı Bilgisini Kirişin İçinde de Göster

Kiriş donatılarının adet, çap ve poz bilgisinin kiriş resmi içerisinde de gösterilmesini istiyorsanız bu veri alanını işaretleyebilirsiniz.

Donatı Bilgisini Kiriş Kesitinde de Göster

Kiriş donatılarının adet, çap ve poz bilgisinin kiriş kesit çiziminin içerisinde de belirtilmesini istiyorsanız bu veri alanını işaretleyebilirsiniz.

1. Sırada Olsa da Donatıları Kaydırarak Çiz

"Donatıları Kirişin Altına da Çiz" seçeneği işaretli değilse, kiriş içerisine çizilen donatıların boylarının algılanması (çakışmalar nedeniyle) oldukça zordur. Bu durumda, donatıların düşey eksende şematik olarak kaydırılarak çizilebilmesi için bu seçeneği işaretleyebilirsiniz.

Donatı Sıra Bilgisini (Alt/Üst) Yaz

Kiriş donatılarının kesit yüksekliği boyunca hangi sıraya yerleştirildiğinin bilgisini donatı etiketleri içerisinde göstermek istiyorsanız bu veri alanını işaretleyebilirsiniz.

Donatı Uçlarını Kiriş İçinde İşaretle

Bu seçenek işaretli ise, kiriş detayının içine çizilen donatıların nerede kesildiğinin anlaşılabilmesi için bazılarının uçlarına kısa çentikler eklenecektir. Bu seçenek, özellikle düz donatı düzenleri için gereklidir.

Bindirmelerde Donatı Ucunu Kaydır (Crank)

Donatı bindirmelerinin donatılar yan yana koyularak yapılması kesit genişliğini zorlayabilir. Bu nedenle donatılardan bir tanesinin ucu hafif şekilde aşağı doğru kırılarak diğer donatının altına getirilir. Bu seçeneği işaretlerseniz donatı çizimlerinde bu uygulamaya göre detay gösterilecektir.

Etriyeleri Kirişte Çapı Kadar Uzun Göster

Kiriş yan görünüşünün içerisine çizilen etriye çizgileri genelde en üst ile en alt boyuna donatılar arasına çizilmektedir. Bu seçeneği işaretlerseniz etriye çizgileri etriye çapı kadar daha uzun çizilecektir.

Toplam Etriye Adedini Yaz

Normalde toplam etriye adetleri hesaplanarak etriye etiketinin önüne yazılmaktadır. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız toplam etriye adedi yazılmayacaktır.

Etriye Kol Adedini Yaz

Normalde etriye kol adetleri etriye etiketinde yazılmaktadır. Bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız etriye kol adetleri yazılmayacaktır.

Etriye Etiketlerini Ölçü Çizgisi İçinde Göster

Bu seçenek işaretli ise, etriyelerin aktif bölgesini gösteren çizgi orta bölümlerinde kesilerek etriye etiketleri ve pozları yazılacaktır. Aksi halde, ölçü çizgisi boydan boya çizilip etiketler bu çizginin hemen üzerine yerleştirilecektir.

Etriye Yazılarını Kiriş İçine Yaz

Bu seçenek işaretli değilse, etriye yazıları ve pozları kiriş çiziminin hemen altına yazılmaktadır. Bu seçeneği ilaretlerseniz etriye bilgileri kiriş yan görünüşünün içine yerleşecektir.

Etriye Yazısı Uzaklığı (Alt Kenardan)

Eğer etriye gösterimini kiriş içerisine yazdıysanız, çizimde bu etiketlerin gövde donatıları ile çakışmasını önlemek amacıyla tam ortaya çizilmesini istemeyebilirsiniz. Bu durumda, alt kenardan ne kadar uzaklıkta çizileceğini bu veri alanındaki katsayıyı ayarlayarak belirleyebilirsiniz.

Donatılar


Gövde Donatıları

Gövde donatılarının yerleşim şeklini bu veri alanında yer alan seçenekler yardımıyla belirleyebilirsiniz.

Pilye Yoksa Gövde Demirlerini Ortaya Çiz

Kirişin altına donatı açılımı yapıldığında pilye olduğu durumlarda daha temiz çizim oluşturmak amacıyla gövde donatıları en altta çizilir. Pilyenin olmaması durumunda ortada gösterilmesini istiyorsanız bu seçeneği işaretleyiniz.

Yalnız Tek Gövde Demirini Çizimde Göster

Birden fazla sayıda gövde demiri kullanıldığı zaman her birini çizimde göstermek karışıklık yaratabilir. Bu nedenle sadece birini göstererek diğerlerin yerini işaret etmek için bu seçeneği işaretleyiniz.

Benzer Gövde Donatılarını Birleştirerek Çiz

Birden fazla sayıda gövde demiri kullanıldığı zaman her birini çizimde göstermek karışıklık yaratabilir. Bu nedenle sadece birini göstererek diğerlerin yerini işaret etmek için bu seçeneği işaretleyiniz.

H Boyunca Eşit Aralıklı

Gövde donatıları tüm kiriş yüksekliği boyunca eşit aralıklı olarak yerleştirilir.

Alt 2/3 H Boyunca Eşit Aralıklı

Gövde donatıları kiriş yüksekliğinin alt bölgesine doğru yerleştirilerek eşit aralık bırakılır.

Min. Gövde'li Kiriş Derinliği

Bu veri alanına girdiğiniz değerden daha büyük yüksekliğe sahip olan kirişlerde gövde donatısı her yüze 1 adet olmak üzere toplam 2 adet olarak yerleştirilmektedir.

Ek Gövde Demiri için Ek Derinlik

Bu veri alanındaki değer ile ek gövde donatısı için yükseklik sınırı belirtilmektedir. Örneğin, Min. Gövde'li Kiriş Derinliği'ne 60 cm. ve Ek Gövde Demiri için Ek Derinlik'e 30 cm. değerleri girilmişse bu durumda yüksekliği 60 cm ile 90 cm arasında olan kirişlerde her yüze 1 adet olmak üzere toplam 2 adet, yüksekliği 90 cm ile 120 cm arasında olan kirişlerde ise her yüze
2 adet olmak üzere toplam 4 adet gövde donatısı yerleştirilmektedir.

Ölçülendirme

Bu sayfada ölçülendirme ile ilgili seçenekler yer almaktadır.Donatı Bindirme Boylarını Ölçülendir

Bu seçenek donatı bindirme boylarının ölçülendirilmesini kontrol etmektedir. Bu seçenek, "Donatıları Kirişin Altına da Çiz" seçeneği işaretli değilse donatı boylarının belirlenmesi açısından oldukça yararlıdır.

Bu bölümde yer alan “Bindirme Boyu Ölçüsünü Kirişin Dışına Yerleştir” seçeneği işaretli ise, bu ölçü kiriş detayının dışında yer alacaktır.

Mesnet ve Açıklık Donatı Uzantılarını Ölçülendir

Bu seçenek mesnet donatılarının uzantılarının ölçülendirilmesini kontrol etmektedir. Bu seçenek, "Donatıları Kirişin Altına da Çiz" seçeneği işaretli değilse donatı boylarının belirlenmesi açısından oldukça yararlıdır.

Etriye Mesnet Bölgelerini Ölçülendir

Mesnet bölgelerinde yapılan etriye sıklaştırma bölgesinin uzunluğunun, detay çizimlerinde ölçülendirilmesini sağlamak için bu veri alanını işaretleyiniz.

Baştaki ve Sondaki Etriyeyi Ölçülendir

Bu seçenek kiriş içerisinde gösterilen ilk ve son etriyenin mesnet yüzüne mesafesinin ölçülendirilmesini sağlamaktadır. "İlk ve Son Etriyeyi Ölçülendir" seçeneğindeki 
işareti kaldırırsanız ilk ve son etriye ölçüleri yerleştirilmeyecektir.

Aksları Ölçülendir

Bu seçenek kirişlerin kestiği aksların ölçülendirilmesini kontrol etmektedir.

Aks Ölçülerini Detayın Üstüne Yerleştir

Normalde aks ölçüleri kirişlerin altına yazılmaktadır. Bu seçeneği işaretlerseniz aks ölçüleri detay çiziminin üstüne yerleştirilecektir.

Mesnet Kolonlarını ve Net Açıklığı Ölçülendir

Bu seçenek mesnet kolonlarının boyutlarını, dış merkezliklerini ve net kiriş açıklıklarının ölçülendirilmesini kontrol etmektedir.

Kiriş Kesitini Ölçülendir

Bu seçenek işaretli ise, kiriş kesitlerinin solunda ve altında kesit boyutlarını gösteren ölçüler de yer alacaktır.

Kiriş Kesitinde Döşemeleri de Ölçülendir

Bazı durumlarda, kesit çizimini basitleştirmek için kiriş kesitinde görülen döşemelerin ölçülendirilmesini istemeyebilirsiniz. Bu durumda bu seçeneğin işaretini kaldırın.

2. Açıklık Donatılarını Ölçülendir

Açıklık alt ilave donatılarının mesnetlere olan uzaklığını ölçülendirmek için bu seçeneği işaretleyiniz.


  • Related Articles

  • Ayar Merkezi - 3

   ProtaStructure’da sistem genelinde tutulan tüm ayarlara Bina sekmesinde yer alan  Ayar Merkezi  ikonu  yardımıyla ulaşabilirsiniz. Döşeme Bu bölümdeki seçenekleri kullanarak döşeme tasarımıyla ilgili ayarları yükleyebilirsiniz. Tasarım Döşeme Donatı ...
  • ProtaStructure 2024 ile Çelik Yapı Tasarımı

   ProtaStructure 2024’ün gelişmiş özelliklerinden faydalanarak çelik yapı tasarımının nasıl yapılacağına odaklandığımız bu webinar, size modellemeden tasarıma programın sunduğu tüm özellikleri inceleme fırsatı sunuyor. ?️Yasemin Aktaş - İnşaat ...
  • Betonarme Kiriş Sehim Hesabı (TS500)

   Ekte sunduğumuz tasarım kılavuzunda ProtaStructure 2022 ile betonarme kiriş sehim hesaplarının adım adım yönetmeliğe uygun bir şekilde nasıl hesaplandığını inceleyebilirsiniz. Bu tasarım kılavuzuna ekte PDF olarak ulaşabilirsiniz.
  • Donatı Bindirme ve Ankraj Boyları

   ProtaDetails, dünya çapında kullanılan çeşitli yönetmeliklere göre donatı ankraj ve bindirme boylarını hesaplayabilir. Bu dökümanda çeşitli yönetmeliklere göre ankraj ve bindirme boyu hesapları detaylandırılmış şekilde örnekler üzerinden ...
  • Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliği

   Giriş ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 7.5 ‘deki hesap esaslarını dikkate alarak, “süneklik düzeyi yüksek çerçeve sistemlerinde kolon birleşim bölgelerinin kesme güvenliği” kontrolünü yapmaktadır. Bu dokümanda, TBDY 2018 Bölüm 7.5.2 uyarınca, ...