Kolon ve Perdelere Düğüm Yükü ve Çizgisel Yük Tanımlanması

Kolon ve Perdelere Düğüm Yükü ve Çizgisel Yük Tanımlanması

ProtaStructure,  gerek otomatik olarak hesaplanan, gerekse  Rüzgar ve Yatay Kat Yükleri   editörü kullanılarak kullanıcı tarafından girilmiş yanal yüklemeleri diyaframlara ve hiç bir diyaframa bağlı olmayan serbest düğüm noktalarına dağıtmaktadır.
Bu sayede, rüzgar, zemin etkisi gibi yüklerin kullanıcı tanımlı yük halleri kullanılarak sisteme etki ettirilebilmesine alternatif olarak, benzer yükler eleman bazında da sisteme noktasal yük, çizgisel yük veya moment olarak etki ettirilebilmektedir.
Özellikle çelik konstrüksiyon çatılarda, çatı ağırlığı, rüzgarın ve karın çatıya etkisi, çatının kolonlara yanal itkisi gibi yüklemeler modellenebilmektedir.

Kolon/Perde elemanlarına noktasal yük ve çizgisel yük tanımlamak için:

 1. Kolon/Perde düğüm yükü atamak istediğiniz bir kolon ve/veya perde elemanını seçiniz.

 2. İşaretleyicinizin sağ tuşuna basınız ve kolon / kısayol menüsünden veya üst menüden  Yük Düzenleyicisi seçeneğini işaretleyiniz.        3. Seçilen eleman için Yük Düzenleme Editörü ekrana gelecektir. 

            - Noktasal yükler Kuvvet ve Moment olmak üzere temelde iki grupta toplanmıştır. Global ve Lokal eksenlerde tanımlı olmak üzere yük tanımları             yapılabilir. Plan penceresinde, soldan sağa yatay eksen “ +X ”, aşağıdan yukarıya dikey eksen “ +Y ” eksenidir. “ +Z ” ise yer çekiminin ters istikametinde yukarıya             doğru tanımlanmıştır
          
  X, Y  ve Z global eksen takımı doğrultusundaki kuvvetler ; Rx, Ry ve Rz ise global eksen takımı etrafındaki momentlerdir. 
 1, 2 ve 3 lokal eksen takımı doğrultusundaki kuvvetler iken R1, R2 ve R3 ise lokal eksen takımı etrafındaki momentlerdir.
Momentlerin yönlerinin bulunmasında “Sağ El Kuralı” geçerli olacaktır.

Tanımlayacağınız düğüm yükü ya da çizgisel yük hangi yük haline ait olacaksa tanımlı yük halleri arasından  seçilmelidi r.
Otomatik hesaplanan deprem yüklerinin tanımlandığı yük hallerine (Ex+, Esx- gibi) düğüm yükü atanamamaktadır. Bu yüzden tanımlayacağınız noktasal yük bir yanal yükleme ise,  Kullanıcı Tanımlı  ya da  Minimum Yatay Yükleme  tiplerine sahip yük vektörlerini de modelinize dahil etmelisiniz. Tanımlayacağınız yük düşey yükleme olacaksa var olan herhangi bir düşey yük halinin içine dahil edilebilir.
Yük değerini kullandığınız birim sistemine uygun olarak giriniz.

 

Örneğin ;
  Aşağıdaki görselde görüldüğü gibi düğüm noktasına yapılacak yük tanımı için Yerçekimi yönü seçildiğinde negatif Global Z yönünde noktasal yük tanımı yapılmaktadır.

      

Kolonlara/ perdelere   Düzgün Yayılı Yükler, Kısmi Yayılı Yükler ve Değişken Yayılı Yükler atanabilir. 
        * Düzgün Yayılı Yükler için aşağıdaki gibi istenilen yönde yük tanımı yapılabilir ve istenilen değerler birimi  t/m olacak şekilde tanımlanabilir.
 

 * Kısmi Yayılı Yükler  ve  Değişken Yayılı Yükler   tanımlanırken yüklenecek elemana seçimi ve kısmı yayılı ve değişken yayılı yükler için yük başlangıç ve bitiş                         tanımı yapılmalıdır. Bu tanım yapılırken eleman üzerinde beliren akıllı noktalar kullanılabilir. 
 

Kısmi Yayılı Yük  ve Değişken Yayılı Yük tanımları yapılırken Yük özellikleri bölümünde Yük Hazırlayıcısı butonu bulunmaktadır. Bu buton tıklandığında aşağıdaki pencere açılacaktır. Buradan farklı profil tipine sahip yük tanımları rahatlıkla yapılabilir. Gösterilen x, a, b, c değerler, belirlenen ölçü tipine göre mesafe ya da yüzde olacak şekilde belirlenebilir. 
  

Görünüm Ayarları sekmesi kullanılarak yük düzenleme penceresinde çeşitli değişiklikler yapılabilir. 

Örneğin;

   *Elemanlar Katı Görünümde ya da Analitik Görünümde  gösterilebilir. 

   *Orthogonal modda görünüm Orthogonal butonu kullanılarak sağlanabilir. 

   * Şeffaflık butonu ile elemanın görünümü katı ya da şeffaf modda gösterilir. 

   *Modelde tanımlı aks sistemi Aksları Göster komutu kullanılarak açılabilir. Elemanların lokal aksları Lokal Aksları Göster komutu ile açılıp kapatılabilir.

   *Oto Ölçek komutu ile tanımlı yüklerin ölçeği büyütülüp küçültülebilir. 

   *Çubuk Etiketleri (S7, P2 gibi),  Çubuk Uç Etiketleri (I ve J uçları), Yük Etiketleri, Yük Büyüklük Etiketleri ve Mesafe Etiketleri yine bu bölümden açılıp kapatılabilir. Aynı zamanda etiket, büyüklük ve mesafe yazı boyutları bu bölümden ayarlanabilir. 

   
    
      *Aynı eksen boyunca tanımlı yükleri birleştirerek görmek için Yükleri Birleştirerek Göster komutu kullanılabilir. Böylece aşağıdaki gibi bir görünüm elde                       edilecektir.
  


*Elemanlar üzerinde tanımlı yükler aşağıda gösterilen sağ menü aracılığıyla da kapatılabilir. Bu menü yük tanımları yapılırken kolaylık ve hız sağlaması amacıyla oldukça yararlıdır. 

Kolon ve perdelere yük tanımı yapıldıktan sonra  Tamam  butonuna basarak menüyü kapatınız. Girmiş olduğunuz değerler kolona/perdeye noktasal ya da yayılı (çizgisel) yük olarak atanacaktır.

Kolonlara ve perdelere atanmış yük olup olmadığını, kolonun veya perdenin üzerinde işaretleyiciniz ile biraz beklediğinizde açılacak olan  İpucu Penceresi  yardımıyla görebilirsiniz.Kolon/Perde üzerine tanımlanmış yükleri kopyalamak için;

      1. Öncelikle yük tanımı yapılmış eleman üzerinde sağ tıklayıp Yükleri Kopyala seçeneğini işaretleyiniz. 

 

       2. Kopyalamak istenilen yükler için açılan pencereden ilgili yükleri seçiniz ve Tamam butonuna basınız.


       3. Yükü kopyalamak istediğiniz elemanı seçiniz. CTRL ile çoklu seçim yapılabilir.

       4. Yükleri kopyalamak istenen eleman üzerinde sağ tıklayarak Yükleri Yapıştır seçeneğini işaretleyiniz.        5. Seçilen elemanlara yük kopyalama işlemi gerçekleşmiş olacaktır.      • Related Articles

  • Kolon ve Perdelere Alan Yükü Tanımlanması

   ProtaStructure'da kolon ve perde elemanlarına alan yükü tanımlayabilirsiniz. Alan yükleri, düzgün yayılı, kısmi yayılı, noktasal yükler gibi elemanların yükseklikleri boyunca etki eden  yükler olabilir. Bu yükler eleman lokal eksenleri ya da global ...
  • Dikdörtgen ve Birleştirilmiş Perde Duvar İç Kuvvetleri

   ProtaStructure, Sonlu Elemanlar kabuk elemanları ile modellenen perde duvarların alt ve üst bölgelerindeki, toplam tepkileri hesaplamak için Group Sum yöntemini kullanır. Bu kılavuz, Sonlu Elemanlar (SE) kabuk modeli ile modellenen perde duvarların ...
  • Perde Elemanı

   Perde Duvarların Tanımlanması Model sekmesinde yer alan Perde ikonuna     tıklayın. Veri alanına Perde menüsü yüklenecektir. Perde menüsünde yer alan bilgiler : Perde Etiketi Perdeyi tanımlamakta kullanılan perde adını bu alana yazabilirsiniz. Tüm ...
  • Mesnet Tiplerinin Tanımlanması

   Yapısal Modelde yer alan kolonların ve perdelerin alt düğüm noktalarında yer alan altı adet serbestlik derecesinin her biri kullanıcı isteği doğrultusunda kısıtlanabilir ya da serbest bırakılabilir. Bunun yanı sıra, her bir serbestlik derecesine ...
  • Kolon Donatı Detaylarının Oluşturulması

   Kolon Boy Açılımlarının Çizdirilmesi (Tüm Katlar) Kolon donatı detayları, Kolon Detay Açılımları bölümünden istenilen sayıda farklı ayarlar ile çizdirilebilir. Bunun için Çizimler penceresinden Kolon Detay Açılımları başlığının üzerine gelerek sağ ...