Yama Bölgeleri ile Kirişsiz Döşeme ve Radye Tasarımı

Yama Bölgeleri ile Kirişsiz Döşeme ve Radye Tasarımı

ProtaStructure’da kirişsiz döşeme ve radye temellerin ekonomik ve pratik tasarımı için sunulan güç bir özellik, sabit bir baz donatı kullanarak, bu baz donatının yetmediği kolon bölgelerinde ek donatı hesaplanmasıdır. 
Bu tasarım kılavuzunda döşeme yama bölgelerinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgiler ve değerli iç görüler elde edeceksiniz.
Tasarım kılavuzu ekte PDF olarak sunulmuştur. 
  • Related Articles

  • Kirişsiz Döşemelerde ve Radyelerde İlave Donatı Hesabı

   ProtaStructure 2024 ile kirişsiz döşemelerde ve radyelerde kolon bölgelerinde sabit bir baz donatı üzerine ilave donatı ile tasarım yapabilirsiniz! ProtaStructure’da kirişsiz döşeme ve radye temellerin ekonomik ve pratik tasarımı için sunulan "Döşeme ...
  • ProtaStructure 2024 ile Kademeli Temeller, Asansör Çukurları ve Yatay Zemin Yayları

   ProtaStructure ile üst katlarda tanımlayacağınız perdelerin alt ve üst kotlarını değiştirerek kademe perdelerini ve asansör çukuru perdelerini oluşturabilir, kolonların alt uçlarındaki kotları ayarlayarak temel seviyesinden aşağıya veya yukarıya ...
  • ProtaStructure 2019 ile Döşeme ve Merdiven Tasarımı

   Plak Döşemelerin Modellenmesi/Analizi/Donatı Detay Paftası, Merdiven Modellenmesi/Detay Paftası ile Döşeme/Merdiven Tasarımı konusunda önemli ipuçları yakalamak için webinar kaydımızı izleyin Webinar içeriği; Plak Döşemelerin TS500 / Sonlu Elemanlara ...
  • Nervür ve Kaset Döşeme Yükleri

   Kapsam Bu doküman nervürlü ve kaset döşemelerin üzerindeki yüklerin hesaplanmasını ve analizini anlatmaktadır. Nervürlü ve kaset döşemelerin modellenmesi ve tasarımı bu döküman kapsamı dışındadır. Yük Analizi İçin Alternatif Metodlar Kırılma Çizgisi ...
  • Döşeme Etkin Kesit Rijitlikleri

   ProtaStructure'da döşemelerin rijitlik katsayıları farklı analiz yöntemleri için ayarlanabilir. Bu yöntemlerden biri Sonlu Elemanlar Döşeme Analizi seçeneği ile binadan bağımsız düşey yükler altında çözümleme yöntemidir. Bu yöntem; sadece düşey ...