Tasarım Kütüphanesi

Tasarım Kütüphanesi


ProtaDetails’in bir diğer önemli özelliği, ProtaStructure’dan bağımsız olarak yapısal bileşenlerin mühendislik hesaplarını ve detay çizimlerini oluşturabilmesidir. Konsol İstinat Duvarı, Merdiven, Güçlendirme Perdesi, Çelik Cephe İskelesi, Kısa Konsol, Kazıklı Temel, Kazık Tasarımı gibi hesap ve çizim makrolarıyla normal şartlarda günlerce sürecek hesaplama ve detay çizimleri dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilir. Oluşturulan detay çizimleri akıllı donatılardan ve kalıp nesnelerinden oluşur. Böylece hesap ve çizim parametreleri sonradan güncellenebilir ve yapılacak revizyonlarda da metrajlar otomatik güncellenir.
Betonarme Konsol İstinat Duvarları

Konsol istinat duvarlarının hesap ve detay çizimlerini gerçekleştirmek için Tasarım Kütüphanesi > Konsol İstinat Duvarı komutunu kullanabilirsiniz.  Tüm stabilite kontrolleri, toptan göçme kontrolü ve betonarme tasarımları gerçekleştirilebilir.Betonarme Merdiven Hesap ve Detay Çizimleri

Sık kullanılan tiplerdeki merdivenlerin hesap ve detay çizimlerini gerçekleştirmek için Tasarım Kütüphanesi > Merdiven komutunu kullanabilirsiniz. Merdivenlere ait tüm bilgileri parametrik olarak girebilirsiniz. Merdiven iç kuvvetleri otomatik olarak bulunacak ve betonarme tasarım gerçekleştirilecektir.

Güçlendirme Perdesi Hesap ve Detay Çizimleri

Güçlendirme perdelerinin ankraj hesapları ve detaylarını oluşturmak için Tasarım Kütüphanesi > Güçlendirme Perdesi komutunu kullanabilirsiniz.
Çelik Cephe İskelesi Hesap ve Detay Çizimleri

Çelik cephe iskeleleri ProtaDetails’de oldukça parametrik bir şekilde tanımlanabilmektedir. Tüm düşey yük, yanal yük ve rüzgâr yükü hesapları TS-EN standartlarına göre yapılır ve dikme, çapraz, korkuluk, enin bağlantı gibi iskele bileşenlerinin tasarımları yürürlükteki yönetmelikler uyarınca gerçekleştirilir. Çelik iskele hesap ve detay çizimlerini yapabilmek için Tasarım Kütüphanesi > Çelik Cephe İskelesi komutunu kullanabilirsiniz.
Kısa Konsol (Kren Konsol) Hesap ve Detay Çizimleri

Vinç yükü gibi yükler taşıyan kısa konsolların (guseli kolonlar) hesap ve detay çizimleri TS500, ACI318 ve EC2 yönetmeliklerine göre yapılabilir ve detay çizimleri oluşturulabilir. Bunun için Tasarım Kütüphanesi > Kısa Konsol komutunu kullanabilirsiniz.
Bu kütüphaneler, ihtiyaçlarınızı karşılamak için sürekli olarak genişletilmektedir. Kütüphanede görmek isteyebileceğiniz bileşenler ile ilgili bize geri bildirimde bulunmanızı rica ediyoruz.

Kazık Başlığı Hesap ve Detay Çizimleri

Kazıklı Tekil temeller sıkça kullanılan bir temel türüdür. Türkiye mühendislik pratiğinde binaların altında çok fazla kullanılmamaktadır ancak köprüler, havalimanları gibi bazı özel projelerde kullanması ekonomik açıdan da zorunluluk haline gelebilmektedir.

ProtaDetails’de kazık başlığı Reynolds ve CIRIA derin kiriş teorileri ile Konsol ve GPSS eğilme momenti yöntemleri kullanılarak tasarlanır. Pratikte tercih edilen kazık yerleşimleri otomatik gerçekleştirilir ve bu yerleşimlere göre birden fazla zımbalama çevresi otomatik hesaplanır. Ayrıca, kazıkların çekme ve basınç kapasitelerinin aşılıp aşılmadığı da otomatik olarak kontrol edilir.

İnşaat sırasında kazıklar tam yerlerine çakılamayabilir veya kazık imal edilirken kırıldığı zaman başka bir koordinata kazık çakılmak zorunda kalınabilir. Dolayısıyla, düzensiz koordinatlarda kazıklar içeren kazık başlıklarının da tasarım kontrolü yapılabilir.

İzin verilen minimum ve maksimum derinlik ve kazık adetleri dikkate alınarak en ekonomik kazık başlığı tasarımı da optimizasyon özelliği ile grafiksel olarak sunulur.

Tüm yük değerlerini elle tanımlayarak sıfırdan tek tek kazık başlığı tasarımı yapılabileceği gibi, modeldeki tüm kolonlara otomatik olarak tek seferde de kazık başlıkları tanımlanabilir. Ayrıca, Excel tablosuyla oluşturduğunuz kolon koordinatları ve yüklemeleri varsa, bu Excel tablosunu ithal ederek tamamen farklı bir sistemin tasarımını yapmanız da mümkündür.

Kazık başlıklarına ait tüm detay çizimleri, metraj ve kazık koordinat tablosuyla birlikte otomatik olarak oluşturulur.Kazıkların Kapasite Hesapları, Yanal Analiz ve Tasarımları

Eksenel ve yanal doğrultuda yüklenmiş kazıkların kapasitelerinin hesaplanması için yeni bir mühendislik makrosu eklenmiştir. Bunun için Tasarım Kütüphanesi > Kazık Tasarımı komutunu kullanabilirsiniz. Zemin etüdü raporundan elde edilen zemin tabakaları kullanılarak kazıkların yük taşıma kapasitesi hesaplanır. Yanal analiz modülü ise dış kuvvetler altında oluşan eksenel yük, kesme ve moment diyagramlarına göre kazığın kesit tasarımını gerçekleştirir.
Kazıklara ait tasarım hesapları ve raporuyla birlikte tüm detay çizimleri ve metraj tablosu otomatik olarak oluşturulur.

Kazık makrosu üç aşamalı olarak kullanılabilir.

1.       Detay Çizimlerini oluşturmak. Hiç bir hesap yapmadan arayüzde ”Tasarım” sekmesindeki Donatı alanından kazık donatılarını belirleyip “Tamam” butonuna basarak doğrudan çizimleri oluşturabilirsiniz.

1.       Eksenel çalışma yükünü hesaplamak için “Tasarım” sekmesindeki “Çalışma Yükü” seçeneğini işaretleyiniz. Bu seçenek işaretlendiğinde Arayüzde “Zemin Profili”, “Tasarım Parametreleri”, “SPT N” sekmeleri görünecektir.

a.       Kazığın çalışacağı tasarım eksenel kuvvetini Tasarım Etkileri alanına giriniz.

b.       Zemin Profili sekmesine zemin etüt raporundan elde edilen zemin profili bilgilerini giriniz. Bilgiler girildikçe Zemin profilini gösteren temsili resim güncellenecektir.
a.       “Tasarım Parametreleri” sekmesinde kazığın beraber tasarlandığı diğer kazıklarla ilişkili bilgilerini “Grup Verimliliği” alanına giriniz.

b.       “SPT N” sekmesinde Zemin etüt raporundan elde edilen SPT deney verilerini giriniz ve altta bulunan “Çalışma Yükü Hesapla” butonuna basınız.

c.       Çalışma yükü bir kez hesaplandığında “Diyagramlar” ve “Tasarım Özeti” sekmeleri ortaya çıkacaktır. Diyagramı inceleyerek kazık eksenel kapasitesinin hangi derinlikten itibaren yeterli olduğunu görebilirsiniz.

2.       Yanal yük analizi yapmak için “Tasarım” sekmesindeki “Yanal Analiz” seçeneğini işaretleyiniz. Bu seçenek işaretlendiğinde Arayüzde “Zemin Profili”, “Tasarım Parametreleri” sekmeleri görünecektir.

a.       “Tasarım Etkileri” alanına kazık üzerine etki eden tasarım kuvvetlerini giriniz.

b.       Zemin Profili sekmesine zemin etüt raporundan elde edilen zemin profili bilgilerini giriniz. Bilgiler girildikçe Zemin profilini gösteren temsili resim güncellenecektir.

c.       “Tasarım Parametreleri” sekmesinde girdiğiniz zemin bilgilerinin yanal hesapla ilgili olarak gereken diğer verileri giriniz. “Kazık Kesitini Tasarla” butonuna basınız

d.       Kazık kesiti tasarlandığında “Diyagramlar”, “Sonuçlar” ve “Tasarım Özeti” sekmeleri görünür olacaktır. “Diyagramlar sekmesinden moment, kesme kuvveti, deplasman gibi birçok diyagramı inceleyerek yaptığınız tasarımın sonuçlarını görsel olarak inceleyebilirsiniz.

Tasarım Özeti” sekmesinde hem çalışma yükü hem de yanal analiz tasarımında kullanılan değerleri ve tabloların özetini inceleyebilir ve “Raporlar ve Detaylar” sekmesinde rapora dahil edilmesini istediğiniz öğeleri seçerek rapor oluşturabilirsiniz. Raporunuz açılacak ve proje raporları arasında otomatik olarak yerini alacaktır.Mühendislik Araçları

Programın içerisinde kullanılan ve desteklenen farklı yönetmeliklere uygun olarak hesap yapabilen araçları basit bir arayüzle size sunan bu makro sayesinde el hesaplarını hızlıca yapabilirsiniz.

1.       Paspayı ve Ankraj Sekmesinde malzeme ve gerekli girdi bilgilerini vererek paspayını hesaplayabilir ve seçilen donatı çapı ve parametreleri için ankraj ve bindirme boylarını hesaplayabilirsiniz.

2.       Kanca Boyu sekmesinde seçilen etriye çapı için yönetmelikçe verilen kanca boyunu görebilirsiniz.

3.       Donatı Alanı Hesabı sekmesinde gereken demir alanı ve diğer parametreleri vererek donatı çap, adet ve aralığını hesaplatabilir ya da seçtiğiniz çap ve aralığın sağladığı metre başına donatı alanını görebilirsiniz.

4.       Birim Çevirme aracı ile uzunluk, alan, hacim, kütle, yük ve basınç türü birimlerin çevrimini yapabilirsiniz.

5.       Basit Kiriş Hesabı ile de çeşitli mesnetlenme koşulları için sabit ve yayılı yük altında basit kiriş analizi yaparak uç reaksiyonları elde edebilirsiniz. Kiriş atalet momenti program tarafından desteklenen çok çeşitli geometrilerden otomatik olarak alınabilir.  • Related Articles

  • Mühendislik Araçları

   Programın içerisinde kullanılan ve desteklenen farklı yönetmeliklere uygun olarak hesap yapabilen araçları basit bir arayüzle size sunan bu makro sayesinde el hesaplarını hızlıca yapabilirsiniz. • Paspayı ve Ankraj Sekmesinde malzeme ve gerekli girdi ...
  • Kazıkların Kapasite Hesapları, Yanal Analiz ve Tasarımı

   Kazıkların Kapasite Hesapları, Yanal Analiz ve Tasarımları Eksenel ve yanal doğrultuda yüklenmiş kazıkların kapasitelerinin hesaplanması için yeni bir mühendislik makrosu eklenmiştir. Bunun için Tasarım Kütüphanesi > Kazık Tasarımı komutunu ...
  • Kazık Tasarımı Makrosu

   Kazık detaylarını oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin. Tasarım Kütüphanesi çekmenüsü altında yer alan Kazık Tasarımı komutunu seçin. Kazık özelliklerinde yer alan kesit tipi, kazık tipi, kazık uzunluğu gibi parametreleri istenen değerleri ...
  • Çizim Kütüphanesi

   Çizim Kütüphanesi ProtaDetails mühendislik hesapları içermekle birlikte, temel olarak teknik ressam ve konstruktörlerin kullanacağı hızlı çizim araçları içermektedir. Uygulamada çoğu zaman tipik hesaplara dayalı bilinen çizimler oluşturulmaktadır. ...
  • Kazık Başlığı Detayları

   Kazık Başlığı Detayları Kazık başlığı detayları, Kazık Temel bölümünden istenilen sayıda farklı ayarlar ile çizdirilebilir. Bunun için Çizimler penceresinden Kazık Temel başlığının üzerine gelerek sağ tıklayın. Kazık Temelleri Çiz seçeneğini ...