ProtaStructure ile TBDY 2018'e Göre Doğrusal Olmayan ŞekilDeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım

ProtaStructure ile TBDY 2018'e Göre Doğrusal Olmayan Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım

Webinar İçeriği:
 1. Mevcut Bina Modellemesi
 2. Sismik Parametrelerin Doğru Seçilmesi
 3. Korozyon Faktörleri
 4. Değerlendirme Arayüzüne Genel Bakış
 5. Bilgi Kaysayısı
 6. Tahmini Donatı Oranları
 7. Değerlendirme Raporlarının İncelenmesi
 8. Yapının Güçlendirilmesi
 9. ProtaStructure-OpenSees Entegrasyonu
 10. Artımsal İtme Analizi
 11. Hedef Yer değiştirme
 12. Artımsal İtme Eğrisi
 13. Doğrusal Olmayan Zaman Tanım Alanında Analiz
 14. Kuvvetli Yer Hareketi Ölçeklendirme
 15. Doğrusal Olmayan Malzeme Tanımları
 16. Doğrusal Olmayan Kesit Davranışı
 17. Eleman Plastik Dönme Değerleri
 18. Limit Plastik Dönme Değerleri
 19. Eleman Hasar Bölgeleri
 20. Değerlendirme Esasları
 21. Doğrusal Olmayan Analiz Sonrası Detaylı Sonuçların İncelenmesi
ProtaStructure, betonarme, çelik ve kompozit yapı sistemlerinin modellenmesi için hızlı ve kullanıcı dostu araçlar sunmaktadır. ProtaStructure programında yer alan etkileşimli grafik editör ve dinamik veri giriş sistemi sayesinde yapısal model çok kolay ve esnek bir şekilde tanımlanabilir. ProtaStructure, yapı sistemlerinin modellenmesi, sonlu elemanlar analizi, yönetmelik destekli tasarımı, performans değerlendirmesi, güçlendirilmesi ve detay çizimleri için özel olarak geliştirilmiş en kapsamlı ve güvenilir mühendislik çözümüdür.  • Related Articles

  • TBDY 2018’e göre Doğrusal Olmayan Artımsal İtme Analizinde Hedef Yerdeğiştirme Hesabı

   ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 15’ deki hesap esaslarını dikkate alarak, Mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina türü yapıların deprem etkisi altında değerlendirmesini “Mevcut Bina Değerlendirme” özelliği ile kullanıcılarına sunmaktadır. ...
  • Mevcut Bina Değerlendirme

   Giriş ProtaStructure, TBDY 2018 Bölüm 15’ deki hesap esaslarını dikkate alarak, Mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina türü yapıların deprem etkisi altında değerlendirmesini “Mevcut Bina Değerlendirme” özelliği ile kullanıcılarına ...
  • ProtaStructure Opensees Entegrasyonu ile Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım

   "Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım" inşaat mühendislerinin oldukça zorlandığı alanlardan birisidir. ProtaStructure-Opensees entegrasyonu ile bu zorlukların aşılması için kullanıcılara yeni özellikler sunuyoruz. Aşağıdaki videoda ...
  • ProtaStructure ile TBDY 2018’e göre Analiz ve Tasarım

   ProtaStructure, betonarme, çelik ve kompozit yapı sistemlerinin modellenmesi için hızlı ve kullanıcı dostu araçlar sunmaktadır. ProtaStructure programında yer alan etkileşimli grafik editör ve dinamik veri giriş sistemi sayesinde yapısal model çok ...
  • TBDY 2018 Tasarıma Esas ve Temele Aktarılan Kuvvetler

   Bu yazı kapsamında bodrumsuz ve bodrumlu bina modelleri üzerinde TBDY 2018 4.10.3 maddesine göre tasarıma esas iç kuvvetlerin ve temele aktarılan yüklerin hesabının detayları paylaşılacaktır. Bu tasarım kılavuzunu ekte PDF olarak bulabilirsiniz.