ProtaStructure ile TBDY 2018’e göre Analiz ve Tasarım Webinarı

ProtaStructure ile TBDY 2018’e göre Analiz ve Tasarım

ProtaStructure, betonarme, çelik ve kompozit yapı sistemlerinin modellenmesi için hızlı ve kullanıcı dostu araçlar sunmaktadır. ProtaStructure programında yer alan etkileşimli grafik editör ve dinamik veri giriş sistemi sayesinde yapısal model çok kolay ve esnek bir şekilde tanımlanabilir. ProtaStructure, yapı sistemlerinin modellenmesi, sonlu elemanlar analizi, yönetmelik destekli tasarımı, performans değerlendirmesi, güçlendirilmesi ve detay çizimleri için özel olarak geliştirilmiş en kapsamlı ve güvenilir mühendislik çözümüdür.

Webinar İçeriği:

 1. Deprem Parametrelerinin Belirlenmesi
 2. Kütle Hesapları
 3. Özdeğer Analizi
 4. Eşdeğer Deprem Yükleri
 5. Mod Birleştirme Analizi
 6. İki aşamalı Analiz (Bodrumlu Yapılar)
 7. Bina Tabanı ve Yükseklik Kontrolleri
 8. Etkin Kesit Rijitlik Katsayıları
 9. Düşey Deprem Yükleri
 10. Yatay ve Düşey Yönde Düzensizlikler
 11. Analiz Yönteminin Seçimi
 12. Göreli Kat Ötelenmesi Kontrolü
 13. İkinci Derece Etkileri Kontrolü
 14. Sismik Devrilme Kontrolü
 15. Kuvvetli Kolon – Zayıf Kiriş Kontrolü
 16. Düğüm Noktası Kesme Güvenliği Kontrolü
 17. Sünek Eleman Tasarımı
 18. Diyafram Modellemesi ve Katların SE Modeli
 19. Perde duvar modellemesi ve Bodrum Perdeleri
 20. Perde Bağ Kirişleri
 21. Sismik İzolatörler
 22. Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi