ProtaStructure Bağlantısı

ProtaStructure Bağlantısı


Detay Çizimlerinin Otomatik Oluşturulması

ProtaStructure > Detay Çizimleri Yöneticisi komutuyla, ProtaStructure’da analiz ve tasarımı yapılmış bir modelin tüm detay çizimleri otomatik olarak çizdirilebilir ve paftalanabilir. Bu konunun detayları yukarıdaki bölümlerde anlatılmıştı.

Detay Çizimleri Yöneticisi’ne Yapı Ağacı’ndan ve Başlangıç Ekranı’ndan da ulaşılabilir.

ProtaStructure Çizimlerini Güncelle

Analizi ve tasarımı ProtaStructure’da yapılmış bir modelin detay çizimlerini ProtaDetails’de oluşturduktan sonra, bu modellerde revizyon yapma ihtiyacı doğacaktır.

ProtaStructure’da bir yapısal elemanın geometrisini ve donatılarını değiştirebilirsiniz veya bu elemanı tamamen silebilirsiniz.

Böyle bir durumda, ProtaStructure > ProtaStructure Çizimlerini Güncelle komutlarıyla hazırlanmış tüm detay çizimlerini veya sadece değişen elemanlara ait detay çizimlerini güncelleyebilirsiniz.

Bunun için modeldeki değişikliklerin ProtaStructure’da yapılıp kaydedilmesi gerekir.
Tüm Plan Kesitleri Güncelle

ProtaDetails’de oluşturulmuş kalıp planı kesitleri dinamik özellik taşımaktadır. Bunula birlikte kalıp planındaki kiriş, kolon, perde, döşeme, döşeme boşluğu, düşük döşeme gibi yapısal nesneler de Akıllı Nesne olduğu için ProtaDetails üzerinde bu elemanlar değiştirilebilir. Dolayısıyla, ProtaDetails’de kalıp planı üzerinde yaptığınız değişikliklerin plan kesitlerine yansımasını istiyorsanız ProtaStructure > Tüm Plan Kesitlerini Güncelle komutunu kullanabilirsiniz.

Çizim Özet Tablosu Oluştur

ProtaDetails bir detay çizimleri yönetimi yazılımıdır. Değişik detay çizimlerini farklı dosyalarda oluşturmuş olabilirsiniz. Hangi detay çiziminin hangi dosyada olduğunu çizim üzerine tablo şeklinde yerleştirmek istiyorsanız ProtaStructure > Çizim Özet Tablosu Oluştur komutunu kullanabilirsiniz.


Proje Parametreleri Tablosu Oluştur

Projede kullanılan Yönetmelik, Malzeme, Deprem Bölgesi, Zemin Bilgileri gibi parametreleri tablo olarak çizime ekleme istiyorsanız bu komutu kullanabilirsiniz.

Kiriş Donatı Tablosu Oluştur

Modeldeki kirişlerde kullanılan donatıları özetleyen tabloyu çizime eklemek için bu komutu kullanabilirsiniz. Bu komutun detayları Kiriş Detay Açılımları bölümünde anlatılmaktadır.

Kolon Etriye Detaylarını Çiz

Modeldeki tüm kolonlara ve perdelerde tasarlanmış etriyelerin açılımlarını bir arada çizdirmek için bu komutu kullanabilirsiniz.

Kolon Donatı Boy Açılımlarını Çiz

Modeldeli tüm kolon ve perdelerdeki boyuna donatıların açılımlarını çizdirmek için bu komutu kullanabilirsiniz.
Antet Bilgileri

Paftanın antet bölümünde #project_title, #sheet_name, #drawn_by, #designed_by, #checked_by, #presented_by gibi başında # işareti bulunan anahtar kelimeler (hashtag) ekleyebilirsiniz. Pafta ProtaDetails’e aktarıldığında bu kelimeler bulunarak yerlerine ProtaStructure > Antet Bilgileri bölümünde belirtilen değerler yazılacaktır.


  • Related Articles

  • Kolon Boy Açılımları

   Kolon Boy Açılımları Kolon Boy Açılımlarının Tüm Katlar İçin Çizilmesi ve Paftalanması ·         Yapı Ağacı’ndaki Çizimler sekmesinde Kolon Detay Açılımları kategorisine sağ tıklayın ve Kolon Boy Açılımlarını Çiz komutunu seçin. ·         Bu komutu ...
  • Kolon ve Perde Donatı Hesabı

   ·         Betonarme kolon ve perde donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için Program Menüsü > Kolon Donatı Hesabı    komutunu kullanın. ·         Bina Analizi sırasında kolon donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kolonlar ve ...
  • Kiriş Donatı Hesabı

   ·         Betonarme kiriş donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için Program Menüsü > Kiriş Donatı Hesabı komutunu kullanın.        ·         Bina Analizi sırasında kiriş donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kiriş akslarının ...
  • Kolon Kesit Çizimleri

   Kolon Kesit Çizimleri Kolon Kesit Çizimlerinin Tüm Katlar İçin Oluşturulması ve Paftalanması Kolon ve perde kesitlerini donatılarıyla birlikte tablo halinde oluşturabilirsiniz. Bu detay çizimi Türkiye pratiğinde çok kullanılmamakla birlikte, kolon ...
  • Berkitmeli Alın Levha Bağlantısı Kiriş-Kolon

   Kiriş-kolon birleşim noktasında Berkitmeli Alın Levha Bağlantısı oluşturacağız.  ·         Aks 3 görünümünü açmak için üzerine çift tıklayınız ·         Kolon, kiriş ve 2 çaprazın birleştiği noktaya yaklaşınız. ·         Bu birleşimde F9 a basarak ...