Kolon ve Perde Donatı Hesabı

Kolon ve Perde Donatı Hesabı


·         Betonarme kolon ve perde donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için Program Menüsü > Kolon Donatı Hesabı    komutunu kullanın.

·         Bina Analizi sırasında kolon donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kolonlar ve perdelerin donatıları hesaplanmış ve listede işareti ile belirtilmiştir.
·        Eğer tasarlanmamışlarsa, tüm kolonların donatı seçimlerini otomatik olarak yapmak için araç çubuğundan Donatı Hesabı (Komple) komutunu kullanabilirsiniz.

·         Kolon ve perde listesinde filtreleme yaparak listeyi küçültebilirsiniz. Örneğin sadece belli katlara ait kolon ve perdelerin listelenmesini sağlayabilirsiniz.

·         Listedeki kolon ve perdelerin karşılarındaki Yaz işaretini kaldırarak raporda görünmemesini sağlayabilirsiniz. Tüm Kolonları İşaretle ve İşaretleri Kaldır komutlarını kullanarak yazdırılacak kolon ve perdeleri topluca belirleyebilirsiniz.

·         Tasarım yapıldıktan sonra özelleştirdiğiniz listede yer alan kolon ve perdelere ait donatı hesap raporunu görmek için araç çubuğundaki Hesap Raporu düğmesini tıklayınız. Karşınıza Rapor Seçenekleri gelecektir.

·         Rapor Seçenekleri diyalog penceresinde raporda görmek istediğiniz detayları belirterek Tamam düğmesine basın.·         Hazırlanan rapor kaydedilerek Rapor Yöneticisinde saklanacaktır. Bu aşamada istenirse PDF ve Word formatına çevrilerek de görüntülenebilir.

·         İnteraktif Kolon Tasarımı ile kolon ve perdelerin tasarımlarını detaylı olarak inceleyebilir, donatıları isteğiniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için listeden S1 kolonuna çift tıklayarak Donatı Hesabı penceresini yükleyin.


·         Dikdörtgen kolonlar için Köşe, 1-Ara ve 2-Ara donatı adetleri ve çapları güncellenerek donatılar değiştirilebilir. Gerekli ve Sağlanan donatı oranları gösterilerek kesitin içindeki donatının yeterli olup olmadığı belirtilir.


·         Poligon kolonlar için donatı koordinatları her bir donatı için ayrı ayrı verilir.


·         Analiz sonucunda elde edilen tasarıma esas iç kuvvetler pencerenin sağ altında bulunan listede kolon/perde alt ve üst uçları için listelenir. Tüm kombinasyonlar için donatı hesabı otomatik olarak yapılarak en büyük donatı alanını veren kombinasyon kritik olarak belirlenir ve tabloda kırmızı renk ile gösterilir.


·         Tablodan istenen satırlar seçilerek İşaretlileri Kullanıcı Yükleri Olarak Seç düğmesine basılarak tasarım kuvvetleri kullanıcı tanımlı hale getirilebilir ve istenen değerler girilebilir. Başka bir deyişle, kolon donatı ekranı mutlaka ProtaStructure analiz sonuçlarını kullanmak zorunda değildir. Dışarıdan veri girilerek hesap makinesi gibi kullanılabilir.


·         Etriye Düzeni sayfasından kolon/perde içindeki sargılama yöntemi değiştirilebilir. (Tek Etriye/Çift Etriye vb.). Sargılama yöntemleri Kolon Tasarım Ayarları kullanılarak tüm kolonlar için belirtilebilir.


·         Etriye Hesabı bölümünde kesme hesabı detayları raporlanır. Hesaplanan etriye çapı, aralığı ve kol adedi kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu takdirde, ProtaStructure bu kolon/perde için kesme hesabı yapmaz.


·         Narinlik sekmesinde seçilen tasarım yönetmeliğinde belirtilen yöntemlere göre narinlik hesaplarının sonuçları belirtilir. TS500’e göre Moment Büyütme Yöntemi ile hesaplanan Beta katsayıları burada yazılmıştır. P-Delta Analizi kullanıldığı durumda Moment Büyütme Yöntemi kullanılmaz.


·         Kolon Analizi düğmesine basılarak kolon/perdeye ait 3 boyutlu etkileşim diyagramları görüntülenebilir. Yükleme kombinasyonları da ayrıca etkileşim diyagramı üzerinde işaretlenerek kolon donatılarına göre hesaplanan kapasite zarfının yüklemeleri karşılayıp karşılamadığı görsel olarak takip edilebilir.


  • Related Articles

  • Kiriş Donatı Hesabı

   ·         Betonarme kiriş donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için Program Menüsü > Kiriş Donatı Hesabı komutunu kullanın.        ·         Bina Analizi sırasında kiriş donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kiriş akslarının ...
  • ProtaStructure Bağlantısı

   ProtaStructure Bağlantısı Detay Çizimlerinin Otomatik Oluşturulması ProtaStructure > Detay Çizimleri Yöneticisi komutuyla, ProtaStructure’da analiz ve tasarımı yapılmış bir modelin tüm detay çizimleri otomatik olarak çizdirilebilir ve paftalanabilir. ...
  • Rapor Yöneticisi

   Rapor Yöneticisi ile tüm analiz ve tasarım raporlarına erişilebilir ve yönetilebilir. ·         Dosya menüsünden Rapor Yöneticisi’ni  seçin. ·         Rapor Yöneticisi penceresinin orta bölümünde yer alan liste kategorize edilmiş bir şekilde modelde ...
  • Model Seçenekleri

   ProtaStructure, fiziksel modeli kullanarak analiz modelini otomatik oluşturur. Analiz modelinin doğru ve mühendisin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması için bir takım seçenekler mevcuttur. Model parametreleri Model Seçenekleri sekmesindeki ...
  • Döşeme Donatı Hesapları

   Kiriş/plak modeller için, döşeme donatıları, X ve Y yönünde döşeme hesap aksları oluşturarak elde edilebilir. Analitik Hesap Aksları kullanılırsa TS 500’de yeralan moment katsayıları yöntemi kullanılır. Döşeme hesapları, genel yapı analizinden ...