Kazıkların Kapasite Hesapları, Yanal Analiz ve Tasarımı

Kazıkların Kapasite Hesapları, Yanal Analiz ve Tasarımı

Kazıkların Kapasite Hesapları, Yanal Analiz ve Tasarımları

Eksenel ve yanal doğrultuda yüklenmiş kazıkların kapasitelerinin hesaplanması için yeni bir mühendislik makrosu eklenmiştir. Bunun için Tasarım Kütüphanesi > Kazık Tasarımı komutunu kullanabilirsiniz. Zemin etüdü raporundan elde edilen zemin tabakaları kullanılarak kazıkların yük taşıma kapasitesi hesaplanır. Yanal analiz modülü ise dış kuvvetler altında oluşan eksenel yük, kesme ve moment diyagramlarına göre kazığın kesit tasarımını gerçekleştirir.

 
Kazıklara ait tasarım hesapları ve raporuyla birlikte tüm detay çizimleri ve metraj tablosu otomatik olarak oluşturulur.
Kazık makrosu üç aşamalı olarak kullanılabilir. 
1. Detay Çizimlerini oluşturmak. Hiç bir hesap yapmadan arayüzde ”Tasarım” sekmesindeki Donatı alanından kazık donatılarını belirleyip “Tamam” butonuna basarak doğrudan çizimleri oluşturabilirsiniz.
2. Eksenel çalışma yükünü hesaplamak için “Tasarım” sekmesindeki “Çalışma Yükü” seçeneğini işaretleyiniz. Bu seçenek işaretlendiğinde Arayüzde “Zemin Profili”, “Tasarım Parametreleri”, “SPT N” sekmeleri görünecektir. 
            a. Kazığın çalışacağı tasarım eksenel kuvvetini Tasarım Etkileri alanına giriniz.
               
      b. Zemin Profili sekmesine zemin etüt raporundan elde edilen zemin profili bilgilerini giriniz. Bilgiler girildikçe Zemin profilini gösteren temsili resim güncellenecektir.
               
      c. “Tasarım Parametreleri” sekmesinde kazığın beraber tasarlandığı diğer kazıklarla ilişkili bilgilerini “Grup Verimliliği” alanına giriniz.
      d. “SPT N” sekmesinde Zemin etüt raporundan elde edilen SPT deney verilerini giriniz ve altta bulunan “Çalışma Yükü Hesapla” butonuna basınız.
      e. Çalışma yükü bir kez hesaplandığında “Diyagramlar” ve “Tasarım Özeti” sekmeleri ortaya çıkacaktır. Diyagramı inceleyerek kazık eksenel kapasitesinin hangi derinlikten itibaren yeterli olduğunu görebilirsiniz. 
3. Yanal yük analizi yapmak için “Tasarım” sekmesindeki “Yanal Analiz” seçeneğini işaretleyiniz. Bu seçenek işaretlendiğinde Arayüzde “Zemin Profili”, “Tasarım Parametreleri” sekmeleri görünecektir.
      a. “Tasarım Etkileri” alanına kazık üzerine etki eden tasarım kuvvetlerini giriniz.
      b. Zemin Profili sekmesine zemin etüt raporundan elde edilen zemin profili bilgilerini giriniz. Bilgiler girildikçe Zemin profilini gösteren temsili resim güncellenecektir.
      c. “Tasarım Parametreleri” sekmesinde girdiğiniz zemin bilgilerinin yanal hesapla ilgili olarak gereken diğer verileri giriniz. “Kazık Kesitini Tasarla” butonuna basınız.
      d. Kazık kesiti tasarlandığında “Diyagramlar”, “Sonuçlar” ve “Tasarım Özeti” sekmeleri görünür olacaktır. “Diyagramlar sekmesinden moment, kesme kuvveti, deplasman gibi birçok diyagramı inceleyerek yaptığınız tasarımın sonuçlarını görsel olarak inceleyebilirsiniz.
                  
 4. “Tasarım Özeti” sekmesinde hem çalışma yükü hem de yanal analiz tasarımında kullanılan değerleri ve tabloların özetini inceleyebilir ve “Raporlar ve Detaylar” sekmesinde rapora dahil edilmesini istediğiniz öğeleri seçerek rapor oluşturabilirsiniz. Raporunuz açılacak ve proje raporları arasında otomatik olarak yerini alacaktır.

  • Related Articles

  • Kazık Tasarımı Makrosu

   Kazık detaylarını oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin. Tasarım Kütüphanesi çekmenüsü altında yer alan Kazık Tasarımı komutunu seçin. Kazık özelliklerinde yer alan kesit tipi, kazık tipi, kazık uzunluğu gibi parametreleri istenen değerleri ...
  • ProtaStructure ile TBDY 2018’e göre Analiz ve Tasarım

   ProtaStructure, betonarme, çelik ve kompozit yapı sistemlerinin modellenmesi için hızlı ve kullanıcı dostu araçlar sunmaktadır. ProtaStructure programında yer alan etkileşimli grafik editör ve dinamik veri giriş sistemi sayesinde yapısal model çok ...
  • ProtaStructure ile TBDY 2018'e Göre Tasarım ve Analiz

   TBDY 2018’in önemli noktalarını öğrenmek ve ProtaStructure Deprem Yönetmeliği yeteneklerini keşfetmek için webinar kaydımızı izleyin. Webinar içeriği; Göreli Kat Ötelemeleri, Zemin sınıfları, Mod Birleştirme Analizi, Analiz Sonrası Tasarım ...
  • Havuz / Tank Tasarımı

   Havuz Tasarımı değişik şekil ve boyutlardaki havuz veya tankların analiz, tasarım ve detaylandırması için kullanılabilir. Bu havuz duvarları etrafında bulunan zemine değişik zemin profilleri ve değişik sürşarj yükleri tanımlayabilirsiniz. Havuz ...
  • TS500'e göre Tekil Temel Tasarım Kılavuzu

   ProtaStructure ile Tekil Temel Tasarımı oldukça kolay.  Siz kullanıcılarımız için ekteki dokümanda tekil temel tasarım detayları TS500 şartnamesine göre tarif edilmiştir. Hesapları doğrulama amacıyla bir bina kolonu için tekil temel seçilerek tek bir ...