Havuz / Tank Tasarımı

Havuz / Tank Tasarımı

Havuz Tasarımı değişik şekil ve boyutlardaki havuz veya tankların analiz, tasarım ve detaylandırması için kullanılabilir. Bu havuz duvarları etrafında bulunan zemine değişik zemin profilleri ve değişik sürşarj yükleri tanımlayabilirsiniz. Havuz makrosu için Tasarım Kütüphanesi > Havuz Tasarımı menüsünü kullanabilirsiniz.
Havuz tasarım penceresindeki ribbon araç çubuğunda yer alan komutları soldan sağa doğru mantıksal bir sıra içerisinde kullanarak havuz geometrisi, özellikleri ve yüklemeler tanımlanabilir.
 
Havuz tipi galerisini kullanarak önceden belirlenmiş bir tipi kullanabilirsiniz.
 
1. Noktalar: Tankın duvarlarının karakteristiklerini ve şeklini tanımlamak için kullanılır.
      a. Tankın taban kotu ve üst kotunu giriniz. Bu ikisinin farkı havuz derinliğini verecektir.
      b. Noktalar Tablosu: Her bir tank duvarının alt birleşim koordinatlarını ve köşe yuvarlaklığını tanımlar.
2. Taban: Tankın alt taban(larının) karakteristiği ve şeklini tanımlar.
      a. Noktalar Tablosu: Her bir tabanın alt birleşim koordinatlarını ve köşe yuvarlaklığını tanımlar.
3. Özellikler: Malzemeyi, yönetmeliği, zemin modelini ve sürşarj yüklerini tanımlar. 
      a. Malzeme: Tasarım için gereken beton sınıfını, donatı sınıfı ve çapı seçilir
      b. Ayarlar: Tasarım yönetmeliği ve parametreleri seçilir.
      c. Zemin Modeli: Aktif pasif yükün tarafı, kısa veya uzun dönem yüklemeleri, su tabla seviyesi vb... seçilir.
      d. Zemin Profili: Zemin profili ve katmanları tanımlanır.
      e. Sürşarj: Sürşarj yükleri uygulama şekli seçilir (nokta, çizgi, şerit ve alan yükü)
      f. Sonuçlar ve Rapor: duvar analiz sonuçlarını gözden geçirip çıktı almak için kullanılır, örneğin aktif basınç ve kuvvetler 
4. Tasarım: Havuzun duvar ve taban döşemesinin tasarımını yapmak için:
      a. Duvar ve döşeme kalınlığını değiştiriniz ve Donatı Tasarımını Yenile düğmesine tıklayınız. (Eğer ilk tasarım döngüsü başarılı olmaz ise)
      b. Dikkate alınacak yük durumlarını seçiniz. (Örneğin yapım sonrası, yapım aşaması, işletme, bakım ve deprem gibi)
5. Detay Çizimi: Plan ve kesitlerdeki donatı detaylarını çizer. 
6. Rapor Yazdır: Geometriyi, analizi ve tasarımı içericek şekilde bütün havuz raporunu üretir.
7. Saydamlık: Donatıyı 3 boyutta gösterir. 
8. Sınırları Göster: Çizimin tamamını gösterecek şekilde ekrana zum yapar.
9. Tamam: Makrodan çıkmak ve mevcut açık çizim dosyasına detay çizimlerini yerleştirmek için Tamam butonuna tıklayabilirsiniz.

 

  • Related Articles

  • Kazıkların Kapasite Hesapları, Yanal Analiz ve Tasarımı

   Kazıkların Kapasite Hesapları, Yanal Analiz ve Tasarımları Eksenel ve yanal doğrultuda yüklenmiş kazıkların kapasitelerinin hesaplanması için yeni bir mühendislik makrosu eklenmiştir. Bunun için Tasarım Kütüphanesi > Kazık Tasarımı komutunu ...
  • ProtaStructure ile TBDY 2018’e göre Analiz ve Tasarım

   ProtaStructure, betonarme, çelik ve kompozit yapı sistemlerinin modellenmesi için hızlı ve kullanıcı dostu araçlar sunmaktadır. ProtaStructure programında yer alan etkileşimli grafik editör ve dinamik veri giriş sistemi sayesinde yapısal model çok ...
  • Kalıp ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım ve Detay Çizimleri

   ProtaStructure 2022 ile Kalıp ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin tasarım ve detay çizimleri çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Kalıplar benzer elemanlara göre otomatik tipleştirilmekte ve metrajları oluşturulabilmektedir. Bunun yanısıra, ...
  • Detay Çizimlerinin Manuel /Otomatik Oluşturulması ve Çizimlerin Güncellenmesi

   Detay Çizimlerinin Otomatik Oluşturulması ProtaStructure > Detay Çizimleri Yöneticisi komutuyla, ProtaStructure’da analiz ve tasarımı yapılmış bir modelin tüm detay çizimleri otomatik olarak çizdirilebilir ve paftalanabilir. Detay Çizimleri ...
  • Kazık Tasarımı Makrosu

   Kazık detaylarını oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin. Tasarım Kütüphanesi çekmenüsü altında yer alan Kazık Tasarımı komutunu seçin. Kazık özelliklerinde yer alan kesit tipi, kazık tipi, kazık uzunluğu gibi parametreleri istenen değerleri ...