Döşeme Etkin Kesit Rijitlikleri

Döşeme Etkin Kesit Rijitlikleri

ProtaStructure'da döşemelerin rijitlik katsayıları farklı analiz yöntemleri için ayarlanabilir. Bu yöntemlerden biri Sonlu Elemanlar Döşeme Analizi seçeneği ile binadan bağımsız düşey yükler altında çözümleme yöntemidir. Bu yöntem; sadece düşey yükleri alıp, binadan ayırarak analizi gerçekleştirir. Yatay yükleri analize dahil etmez. Bundan ötürü yalnızca düzlem-dışı deformasyonları hesaplar. Diğer bir yöntem ise, döşemeleri bina modeline dahil ederek tüm kombinasyonlar altında SE Yöntemi ile çözümleme yöntemidir. Bu yöntem, döşemeleri iki boyutlu sonlu elemanlar ile modelleyerek bina modeline dahil eder ve tüm kombinasyonlar için analizi gerçekleştirir. Deprem yüklemesinde zorunlu olmak üzere; rüzgar yüklemesi, zemin itkisi, sıcaklık farkı yük hallerini içeren kombinasyonlarda çatlamış kesit durumu göz önüne alınabilir. TBDY2018’de çatlamış kesitler için yönetmelikte belirtilen katsayılar otomatik olarak oluşturulur ve kullanılır. Farklı yönetmelikler için çatlamış kesit katsayıları ilgili bölüme girilmelidir. Çatlamamış kesit durumu için döşeme rijitlik katsayıları kullanıcı tarafından ilgili kısıma girilebilir. Bu tasarım klavuzunda, her iki yöntemle de incelenmiş olan model ayrı ayrı SAP2000'e aktarılıp tekrar analiz edilip karşılaştırılmıştır. 


Bu tasarım klavuzunu faydalı olması dileğiyle dikkatinize sunuyoruz. Ekte PDF olarak bulabilirsiniz.


  • Related Articles

  • ProtaStructure ile Merdiven Tasarımı

   Plak Döşemelerin Modellenmesi/Analizi/Donatı Detay Paftası, Merdiven Modellenmesi/Detay Paftası ile Döşeme/Merdiven Tasarımı konusunda önemli ipuçları yakalamak için webinar kaydımızı izleyin Webinar içeriği; Plak Döşemelerin TS500 / Sonlu Elemanlara ...
  • TBDY 2018'e Göre Döşeme Tiplerine Bağlı Olarak Yapıların Modellenmesi, Analizi, Tasarımı ve Detaylandırılması (Aynı Bina Üzerinden)

   Aynı proje üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuz 4 videodan oluşan "TBDY 2018'e Göre Döşeme Tiplerine Bağlı Yapıların Modellenmesi, Analizi Tasarımı ve Detaylandırılması (Aynı Bina Üzerinden)" eğitim serimizi izleyin: Part - 1  TBDY 2018'e Göre Süneklik ...
  • Sismik İzolasyon

   Bu doküman, sismik olarak yalıtılmış yapılar için taban izolatörleri modelleme adımlarını, genel ve spesifik projelere özel yönergeler ile anlatmaktadır. Ek olarak sonuçların raporlanmasına ve seçilen sismik kodlar için önerilere de yer ...
  • ProtaStructure ile TBDY 2018’e göre Analiz ve Tasarım

   ProtaStructure, betonarme, çelik ve kompozit yapı sistemlerinin modellenmesi için hızlı ve kullanıcı dostu araçlar sunmaktadır. ProtaStructure programında yer alan etkileşimli grafik editör ve dinamik veri giriş sistemi sayesinde yapısal model çok ...
  • ProtaStructure 2019 ile TBDY 2018'e Uygun Projelendirme

   Prota Yazılım Ürün Yöneticisi Burçin Şahinalp'in sunduğu webinar kaydında 2019 Ocak ayında yürürlüğe giren Yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin (TBDY 2018) getirdiği kurallar, modelleme teknikleri ve kısıtlamalar ve ProtaStructure 2019'daki ...