Döşeme Etkin Kesit Rijitlikleri

Döşeme Etkin Kesit Rijitlikleri

ProtaStructure'da döşemelerin rijitlik katsayıları farklı analiz yöntemleri için ayarlanabilir. Bu yöntemlerden biri Sonlu Elemanlar Döşeme Analizi seçeneği ile binadan bağımsız düşey yükler altında çözümleme yöntemidir. Bu yöntem; sadece düşey yükleri alıp, binadan ayırarak analizi gerçekleştirir. Yatay yükleri analize dahil etmez. Bundan ötürü yalnızca düzlem-dışı deformasyonları hesaplar. Diğer bir yöntem ise, döşemeleri bina modeline dahil ederek tüm kombinasyonlar altında SE Yöntemi ile çözümleme yöntemidir. Bu yöntem, döşemeleri iki boyutlu sonlu elemanlar ile modelleyerek bina modeline dahil eder ve tüm kombinasyonlar için analizi gerçekleştirir. Deprem yüklemesinde zorunlu olmak üzere; rüzgar yüklemesi, zemin itkisi, sıcaklık farkı yük hallerini içeren kombinasyonlarda çatlamış kesit durumu göz önüne alınabilir. TBDY2018’de çatlamış kesitler için yönetmelikte belirtilen katsayılar otomatik olarak oluşturulur ve kullanılır. Farklı yönetmelikler için çatlamış kesit katsayıları ilgili bölüme girilmelidir. Çatlamamış kesit durumu için döşeme rijitlik katsayıları kullanıcı tarafından ilgili kısıma girilebilir. Bu tasarım klavuzunda, her iki yöntemle de incelenmiş olan model ayrı ayrı SAP2000'e aktarılıp tekrar analiz edilip karşılaştırılmıştır. 


Bu tasarım klavuzunu faydalı olması dileğiyle dikkatinize sunuyoruz. Ekte PDF olarak bulabilirsiniz.


  • Related Articles

  • Nervür ve Kaset Döşeme Yükleri

   Kapsam Bu doküman nervürlü ve kaset döşemelerin üzerindeki yüklerin hesaplanmasını ve analizini anlatmaktadır. Nervürlü ve kaset döşemelerin modellenmesi ve tasarımı bu döküman kapsamı dışındadır. Yük Analizi İçin Alternatif Metodlar Kırılma Çizgisi ...
  • Betonarme Döşeme Sehim Hesabı (TS500)

   Ekte sunduğumuz tasarım kılavuzunda ProtaStructure 2022 ile betonarme döşeme sehim hesaplarının adım adım yönetmeliğe uygun bir şekilde nasıl hesaplandığını inceleyebilirsiniz. Bu tasarım kılavuzuna ekte PDF olarak ulaşabilirsiniz.
  • ProtaStructure 2024 ile Kademeli Temeller, Asansör Çukurları ve Yatay Zemin Yayları

   ProtaStructure ile üst katlarda tanımlayacağınız perdelerin alt ve üst kotlarını değiştirerek kademe perdelerini ve asansör çukuru perdelerini oluşturabilir, kolonların alt uçlarındaki kotları ayarlayarak temel seviyesinden aşağıya veya yukarıya ...
  • ProtaStructure 2019 ile Döşeme ve Merdiven Tasarımı

   Plak Döşemelerin Modellenmesi/Analizi/Donatı Detay Paftası, Merdiven Modellenmesi/Detay Paftası ile Döşeme/Merdiven Tasarımı konusunda önemli ipuçları yakalamak için webinar kaydımızı izleyin Webinar içeriği; Plak Döşemelerin TS500 / Sonlu Elemanlara ...
  • Döşeme Kirişi

   ProtaStructure ve ProtaSteel entegre çalışan yazılımlar olup, yapısal elemanlar (kolon, kiriş, çapraz, makas gibi elemanlar) ProtaStructure'da tanımlanarak ProtaSteel'e aktarılır.   Ancak bazı ikincil elemanların ProtaSteel 'de tanımlanmasına izin ...