Döşeme Kirişi

Döşeme Kirişi

ProtaStructure ve ProtaSteel entegre çalışan yazılımlar olup, yapısal elemanlar (kolon, kiriş, çapraz, makas gibi elemanlar) ProtaStructure'da tanımlanarak ProtaSteel'e aktarılır.  

Ancak bazı ikincil elemanların ProtaSteel 'de tanımlanmasına izin verilmektedir. Aşık, kuşak, döşeme kirişi ve merdiven elemanları ikincil elemanlar olarak ProtaSteel'e eklenebilir. 

"Döşeme kirişi" komutu ile hem yatay hemde düşey elemanlar oluşturulabilir. 

Döşeme Kirişi bağlanltıları bazı makrolar ile de yapılabilir: 
 1. Kirişten Kirişe Alın Levhalı Bağlantı Makrosu 
     

 1. Berkitmeli Alın Levha Bağlantı Makrosu 

 1. Kılıcına Levhalı Bağlantı Makrosu 

 1. Kirişten Kirişe Köşebent Bağlantı Makrosu 

 1. Uydurma Makrosu 

 1. Kirişten Kirişe Sabit Bağlantı Makrosu 

 1. Kirişten Kolona Köşebent Bağlantı Makrosu (Kuvvetli ve Zayıf Yönlerde) 
      
 1. Ek Yeri Bağlantı Makrosu 
     
 1. Alın Levhalı Ek Yeri Bağlantı Makrosu 


 1. Berkitmeli Gövde Deliği Makrosu 

 1. Korkuluk Makrosu 

 1. Alın Levhalı Detay Makrosu 

 1. Aşık ve Kuşak Bağlantıları   • Related Articles

  • Döşeme Etkin Kesit Rijitlikleri

   ProtaStructure'da döşemelerin rijitlik katsayıları farklı analiz yöntemleri için ayarlanabilir. Bu yöntemlerden biri Sonlu Elemanlar Döşeme Analizi seçeneği ile binadan bağımsız düşey yükler altında çözümleme yöntemidir. Bu yöntem; sadece düşey ...
  • Nervür ve Kaset Döşeme Yükleri

   Kapsam Bu doküman nervürlü ve kaset döşemelerin üzerindeki yüklerin hesaplanmasını ve analizini anlatmaktadır. Nervürlü ve kaset döşemelerin modellenmesi ve tasarımı bu döküman kapsamı dışındadır. Yük Analizi İçin Alternatif Metodlar Kırılma Çizgisi ...
  • Betonarme Kiriş Sehim Hesabı (TS500)

   Ekte sunduğumuz tasarım kılavuzunda ProtaStructure 2022 ile betonarme kiriş sehim hesaplarının adım adım yönetmeliğe uygun bir şekilde nasıl hesaplandığını inceleyebilirsiniz. Bu tasarım kılavuzuna ekte PDF olarak ulaşabilirsiniz.
  • Kiriş Elemanı

   Kirişlerin Tanımlanması Model sekmesinde yer alan Kiriş ikonuna    tıklayın. Kiriş menüsü açılacaktır. Kiriş menüsünde yer alan bilgiler : Kiriş Etiketi Kirişi tanımlamakta kullanılan Kiriş adını "Etiket" kısmına yazabilirsiniz. Tüm yapı ...
  • Kiriş Uydurma Bağlantısı

   ProtaSteel'de kiriş - kiriş bağlantıları "Kiriş Uydurma Bağlantı Makrosu" ile yapılabilir.  Bu makro ile birbirine kaynaklanmak istenen farklı açılardaki kirişlerin bağlantıları yapılabilir.   "Kiriş Uydurma Bağlantı Makrosu",  Makro Galerisi >> ...