Akıllı Donatı Sistemi

Akıllı Donatı Sistemi

Akıllı Donatı SistemiProtaDetails’te akıllı donatıları kullanarak bağımsız yapı bileşenlerini hızlıca donatılandırıp dinamik olarak pozlayabilirsiniz.


·         Perde Detay Makrosu başlığında anlatıldığı şekilde perde detayını 1/20 detay ölçeği kullanarak oluşturun. Çizim Ölçeğinin 1/50 olduğuna emin olun. Ayarlar > Detay Çizim Ayarları > Çizim Ölçekleri menüsünden ölçekleri düzenleyebilirsiniz.

Donatı Ana Görünümlerini Oluşturmak


·         Akıllı Donatı > Çubuk Donatı > Dört Nokta İle Yerleştir komutunu seçiniz. Komut satırına Donatı4Çizgi komutunu yazabilirsiniz.


·         Alternatif olarak komut satırına Donatı komutunu yazınız. Komut satırında bu komuta ait seçenekler gelecektir.
<BirNokta(bn)>/İkiNokta(in)/DörtÇizgi(dç)/DörtNokta(dn)


·         Dört nokta göstererek donatı yerleştirmek istedğimiz için dn yazmanız yeterlidir.


·         Aşağıdaki donatı özellikleri penceresi açılacak ve dört nokta yerleşim moduna geçilecektir.


·         Donatı tipi seçeneklerinden kolları aşağı bakan U Tipini Seçin.


·         Çapı 16 olarak değiştirin.


·         Kullanım alanını Perde Yatay Gövde olarak değiştirin.


·         Ölçek Faktörünü 2.5 olarak değiştirin. Çizim Ölçeği 1/50 iken Perde Detay Ölçeği 1/20 olarak kullanıldığı için donatı ana parça boyunun otomatik olarak doğru hesaplanmasını sağlayacaktır.


·         B ve C değerlerini (Gönye boyları) 19 cm olarak değiştirin. Böylece perde kesitine yerleştirilirken paspayları da dikkate alınmış olacaktır.


·         Çizili olan perdenin sol çizgisi üzerine tıklayarak ilk noktayı gösterin. (“En yakın” Osnap tipini kullanabilirsiniz)


·         Perde sağ çizgisi üzerinde ilk noktanın izdüşümüne tıklayarak ikinci noktayı gösterin. (“Dik” Osnap tipini kullanabilirsiniz)


·         Donatının yerleşeceği açıklığı göstermek için önce perdenin üst çizgisi üzerinde bir noktaya tıklayın.


·         Açıklığın ikinci noktası için perde alt çizgisi üzerinde bir nokta gösterin.


·         Ekrana gelen Donatı Adet Kontrolü penceresinde Tamam butonuna basın.


·         Donatı tipi seçeneklerinden kolları yukarı bakan U tipini seçin ve aynı işlemleri tekrarlayarak perdenin diğer yüz donatılarını oluşturun.


·         Kullanım alanını Perde Düşey Gövde olarak değiştirin.


·         Aynı işlemleri tekrarlayarak boyuna donatıları oluşturun. Fakat bu sefer ilk noktayı perde alt çizgisi üzerinde, ikinci noktayı perde üst çizgisi üzerinde, üçüncü noktayı perde sol çizgisi ve dördüncü noktayı da perde sağ çizgisi üzerinde gösterin.


·         Kolları aşağı bakan U tipini seçerek işlemi tekrarlayın.


·         İşlemler sonucunda aşağıdaki donatılar oluşmuş olmalıdır.Donatı Kesit Açılımlarını Oluşturmak

·         İlk sırada oluşturulan yatay gövde donatısına sağ tıklayın ve  Görünüm Ekle seçeneğini işaretleyin.


·         Perde enine kesitinin sol-alt köşesine tıklayın.

İlk tıkladığınız noktanın sağ-üst tarafında bir noktaya tıklayın (Ortho Kapalı olduğundan emin olun).

·         Donatının kesitin içine yerleştiğini göreceksiniz.

·         Aynı şekilde, ikinci sırada oluşturulan yatay gövde donatısına sağ tıklayın ve Görünüm Ekle seçeneğini işaretleyin.

·         Bu kez alttaki perde kesitinin sol-üst köşesine tıklayın ve sağ-alt köşeye ilerleyerek ikinci noktayı gösterin.
·         Üçüncü sırada oluşturulan donatıya sağ tıklayın à Görünüm Ekl 

·         Sağdaki kesitin sol-alt köşesine tıklayın ve sağ-üst köşeye ilerleyerek ikinci noktayı gösterin.

·         Yeni oluşan donatıyı seçin ve açılan donatı arayüzünde Etiket alanını Okla olarak değiştirin.·         Dördüncü sırada oluşturulan donatıya sağ tıklayın à Görünüm Ekle

·         Sağdaki kesitin sağ-alt köşesine tıklayın ve sol-üst köşeye ilerleyerek ikinci noktayı gösterin.

·         Bir öncekinde olduğu gibi donatıyı seçerek etiketini Okla yapın.

·        İşlemler sonucunda aşağıdaki donatılar oluşmuş olmalıdır.
Donatı Daire Görünümlerini Oluşturmak

·         Dördüncü sırada oluşturduğunuz donatıya sağ-tıklayın à Donatı Kesiti Ekle à Donatı Ana Segmentine Yerleştir

·         Perde enine kesitinde üstte bulunan donatı üzerinde bir nokta seçin.

·         İlk seçtiğiniz noktanın altında ikinci noktayı seçin.

·         Donatı Adet Kontrolü penceresinde Tamam butonuna basın.

·         Oluşacak donatının etiketini yerleştirmek için kesitin üstünde kesite yakın bir nokta seçin.

·         Üçüncü sırada oluşturduğunuz donatıya sağ-tıklayın à Donatı Kesiti Ekle à Donatı Ana Segmentine Yerleştir

·         Perde enine kesitinde altta bulunan donatı üzerinde bir nokta seçin.

·         İlk seçtiğiniz noktanın üstünde ikinci noktayı seçin.

·         Oluşacak donatının etiketini yerleştirmek için kesitin ve ölçünün altında bir nokta seçin.

·         İşlemler sonucunda perde enine kesiti aşağıdaki gibi görünecektir.


·         Aynı adımları kullanarak perde boyuna kesitinin donatılarını da tamamlayabilirsiniz.


Çirozları Oluşturmak

·         Akıllı Donatı > Çiroz > İki Donatıyı Bağla (Çoklu) komutunu seçin.

·         Ölçek faktörünü 2.5 olarak ayarlayın.

·         Perde enine kesitinde alttaki donatı dairelerinden birini seçin.

·         Perde enine kesitinde üstteki donatı dairelerinden birini seçin.
·         Kesit içinde oluşan çiroz donatılarından herhangi birisine sağ tıklayın ve Görünüm Ekle deyin.

·         Görünümü yerleştirmek için kesitin sağ tarafında bir nokta seçin.
Poz Tablosu Oluşturmak

·         Akıllı Donatı > Poz Tablosu komutunu seçin.

·         Poz Tablosu Adı alanını Perde Donatı Metrajı olarak değiştirin ve poz tablosu stilini Yatay seçin.

·         Pozlanacak donatıların bulunduğu alanı seçmek için oluşturduğunuz çizimin dışında sol-üst köşede bir nokta seçin ve seçimi tamamlamak için sağ-alt köşede ikinci noktayı seçin.

·         Poz tablosunun sol-üst köşesinin yerleşimi için bir nokta seçin.

·         Poz tablosu oluşturulacak ve donatıların pozları etiketlerinin yanında belirecektir.Revizyon


Oluşturduğunuz donatılar üzerinde istediğiniz zaman revizyon yapabilirsiniz. Bu revizyonlar eşzamanlı ve otomatik olarak donatının bütün görünümlerine ve poz tablosuna yansıyacaktır.

·         Perde düşey gövde donatılarından herhangi birini seçin.

·         Donatı arayüzünde çapı 16 olarak değiştirin.

·         Perde boyuna ve enine kesitlerindeki etiketlerin değiştiğini ve poz tablosunda yeni bir poz oluştuğunu gözlemleyin.

·         Geometri değişikliklerini arayüzdeki alanlar üzerinden ya da donatının grip’lerini kullanarak yapabilirsiniz.


  • Related Articles

  • Ayar Sistemi

   Ayar Sistemi Proje Ayarları ProtaDetails, ProtaStructure ile aynı ayar gruplarını paylaşmaktadır. ProtaStructure modellerinin ProtaDetails’te açılması durumunda Katmanlar, Malzemeler, Birim ve Format Ayarları, Etiketler, Yönetmelikler, Kolon ve Kiriş ...
  • Ölçek Sistemi

   Ölçek Sistemi ProtaDetails bir çizim dosyası içerisinde farklı ölçeklerde detay çizimi oluşturulmasına izin verir. Bu amaçla çalışılan çizim dosyasının ölçeği belirlenmelidir. Yeni bir çizim dosyasının varsayılan ölçeği 1/50’dir. Varsayılan ölçek ...
  • Kiriş Donatı Hesabı

   ·         Betonarme kiriş donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için Program Menüsü > Kiriş Donatı Hesabı komutunu kullanın.        ·         Bina Analizi sırasında kiriş donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kiriş akslarının ...
  • Kiriş Detay Çizimleri

   Kiriş Detay Çizimleri Kiriş Detaylarının Tüm Katlar İçin Oluşturulması ve Paftalanması Kiriş Detaylarının Tüm Katlar İçin Oluşturulması ve Paftalanması ·          Yapı Ağacı’ndaki Çizimler sekmesinde Kat Kirişleri Detayları kategorisine sağ tıklayın ...
  • Betonarme Detay Çizimlerinin Oluşturulması ve İpuçları

   ProtaDetails ile Betonarme Detay Çizimlerinin nasıl oluşturulduğunu öğrenmek ve önemli ipuçları yakalamak için videomuzu izleyin Video İçeriği; Kalıp Planı/Döşeme Donatı Planı Oluşturma Kolon Aplikasyon Planı Oluşturma Kolon/Perde Donatı Detayı ...